Новини

Зам.-министър Николова: Залагаме стратегически проекти за по-добра свързаност в граничните региони по поречието на Дунав

Проучваме възможности за строителство на нови мостове и пристанища на реката, строим и велоалeя по протежението ѝ

Подобряването на трансграничната свързаност по поречието на река Дунав е сред приоритетните цели, които България залага за изпълнение през следващия програмен период. Заедно с Румъния и Сърбия страната ни е разработила стратегически проекти, които ще предложи за финансиране по програмите за трансгранично сътрудничество в периода 2021-2027 г. Това съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова, която участва в онлайн среща на министрите, отговарящи за изпълнението на Стратегията на ЕС за Дунавския регион (Дунавската стратегия). Събитието се организира от Хърватското председателство на Дунавската стратегия в рамките на 9-ия Годишен форум. В срещата взеха участие 14-те държави от Дунавския регион и представители на Европейската комисия.

Зам.-министър Николова посочи, че по бъдещата програма Интеррег „България – Румъния 2021-2027“ се предвижда реализацията на две стратегически инициативи - разработването на все още липсващия последен участък от маршрута „Euro Velo 6“ на българска и румънска територия. Така по цялото долно поречие на Дунав ще бъде изградена велоалея. По програмата е заложен и стратегически проект за анализ на трансграничната свързаност, включително възможностите за изграждане на нови автомобилни и железопътни мостове, както и нови пристанища на р. Дунав.

На срещата бе отбелязана десетата годишнина на Дунавската стратегия, като участниците приеха съвместна декларация за бъдещото ѝ изпълнение и новите предизвикателства, пред които е изправена в контекста на кризата с коронавируса. С нея страните потвърдиха ангажимента да продължат да обединяват усилията си, за да се предоставят възможности за засилване на сътрудничеството в рамките на Дунавската стратегия, както и да се дефинират ключовите насоки за по-нататъшно ѝ развитие, отключвайки пълния потенциал на Дунавския регион.

„Време е да се направи равносметка на текущите постижения и да се обсъди по-нататъшната роля на Дунавската стратегия за подобряване на живота на хората в Дунавския регион, като част от по-широката рамка на ЕС, свързана с кохезионната политика и останалите формати на териториално сътрудничество“, посочи зам.-министър Николова. Тя призова да се засили политическият ангажимент за създаване на партньорства и обединяване около общи стратегически проекти с осигурено финансиране, които са от решаващо значение за региона и които могат да помогнат за постигането на осезаеми резултати.

„Вярвам, че най-добрият начин за постигане на ефективни и видими резултати за Дунавския регион би бил чрез предвиждане на редица стратегически инициативи в рамките на ограничен набор от приоритети, при които участващите държави се ангажират да осигурят необходимите средства за изпълнението на предвидените инвестиции. Поради тази причина Българското председателство инициира преразглеждането на Плана за действие преди две години. Благодарение на Румънското и Хърватското председателство и нашите общи усилия и интензивна работа днес имаме ревизиран План за действие на Дунавската стратегия“, каза още заместник-регионалният министър. По думите ѝ е нужно и оптимизиране на избраните стратегически приоритети, тъй като обхватът на настоящите е твърде широк и ограничава много възможностите на държавите от региона да осигурят адекватен процес на интегриране на предложените стратегически теми в бъдещите програми на национално ниво.