Новини

Красимир Папукчийски: Промяната в параметрите на железопътната инфраструктура би привлякла пътникопотока към железопътния превоз

Промяната в параметрите на железопътната инфраструктура – скорост,
свързаност и информация, би привлякла пътникопотока към железопътния
превоз. Това каза директорът на НКЖИ Красимир Папукчийски по време на
публична дискусия относно Националния план за възстановяване и устойчивост
на Република България, чийто фокус е третият стълб от Плана – „Свързана
България”. Според него, промяната в тези параметри на железопътната инфраструктура би дала опцията за привличане обратно на пътникопотока от автомобилния към железопътния превоз. "Железопътният
транспорт е един от най-безопасните транспорти, който виждаме в
европейското пространство и е най-ползваният транспорт“, допълни Папукчийски.