Новини

Министър Петя Аврамова: Цифровизацията не е задача на бъдещето, а на днешния ден. Отчитаме новите реалности и се стараем да бъдем в крак с времето

„Вярвам, че първият виртуален форум за строителство, иновации, недвижими имоти и инвестиции ще бъде ползотворен за всеки от участниците и ще се превърне в генератор на нови идеи и бизнес начинания, защото в условията на физическа дистанция подобни събития са начина да бъдем свързани помежду си.“

С тези думи министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова даде началото на виртуалния „Форум Реал“.

Пред участниците министърът обяви, че МРРБ работи по проект за стартиране на цифрова реформа на българския строителен сектор чрез въвеждането на строително-инвестиционно моделиране в него. В процес на подготовка е и създаването на единен регистър по устройствено планиране на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството, с който се цели подобряване на административното обслужване.

„Дигитализацията на строителния сектор е важна, защото в резултат на нея ще се постигне по-голяма прецизност, бързина и качество на изпълнението на строителните работи, икономии на използваните материали, намалено енергопотребление, защитена околна среда и по-високо качество на живота ни“, подчерта регионалният министър и допълни, че именно цифровизацията ще съдейства за по-бързото излизане от кризата и превръщането на икономиката ни в икономика на добавената стойност.

„С предимствата, които дава дигитализацията, българските компании не само ще се впишат в новата вълна на трансформиране на европейската икономика, но и ще могат да отговорят на изискванията на световните строителни пазари“, заяви още Аврамова.

Пред участниците във форума министърът открои работата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, която по време на извънредното положение предоставяше набор от електронни услуги и по този начин потребителите продължиха да имат достъп до тях, при това с необходимата сигурност и по-малко разходи.

Въпреки пандемията, реализацията на големите инфраструктурни проекти ще продължи, стана ясно от думите на Петя Аврамова, като предстои да започне работа на терен по големите проекти за модернизация на водопроводната и канализационната мрежа, изпълнявани от 15 ВиК оператори в страната.

„Ще започнем и изпълнението на амбициозна програма за подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд по Плана за възстановяване и устойчивост на ЕС, която ще обхване не само жилищните, но и публичните и промишлените сгради“, допълни министърът и обясни, че това са инвестиции, които ще осигурят работа, заетост и доходи на много хора.

Във форума се включи и заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова. Тя подчерта значението на Националния план за възстановяване и устойчивост за подкрепа на българския бизнес и конкретно на строителния сектор.

Николова информира, че в новата оперативна програма за развитие на регионите след 2020-та година е заложен нов интегриран модел на инвестиции, при който ще се изпълняват проекти според спецификата на различните територии. „Интегрираният модел за изпълнение на новата програма ще дава възможности за партньорства и за изпълнение на инвестиционни мерки съвместно между публичния и частния сектор“, заяви още Николова.

По думите ѝ ресурсът, с който ще разполага бъдещата оперативна програма за развитие на регионите е увеличен спрямо настоящата и на практика изпълнението ѝ ще бъде изцяло под въздействието на възможността да се използва и генерира модел от долу нагоре, при който проектната инициатива идва от заинтересованите страни на местно и на регионално ниво. Регионалните съвети за развитие ще бъдат тези, които ще имат възможност да предопределят инвестиционния процес на територията на страната.

В трите дни на форума ще се включат архитекти, строители, финансисти, инвеститори, анализатори, дизайнери, иноватори, учени, общественици и представители на изпълнителната и местна власт в България. Предвидени са специализирани дискусии за всички участници на строително-инвестиционния пазар, а посетителите ще могат да присъстват на работни срещи и обучения. Сред темите са тенденциите и очакванията в сектора на имотите, какви са новите възможности за живот извън градовете и значението на регионалната политика за излизане от кризата, ролята на умния дом в ежедневието ни и как ще изглеждат домовете и офисите в близко бъдеще. Ще бъдат разгледани и въпроси, свързани с качеството на въздуха и какво прави един град умен, как транспортът ще се променя и други.