ОП на КСБ

Строителни „Оскари 2019“

И през 2020 г. въпреки трудностите и ограничителните мерки, наложени в усложнената епидемична обстановка вследствие на пандемията от COVID-19, Камарата на строителите в България (КСБ) проведе Годишната класация на най-добрите компании в сектора. Избраните фирми бяха обявени по време на редовното Общо събрание на КСБ. В надпреварата се включиха 5202 компании, вписани в Централния професионален регистър на строителя. Традиционно бяха разделени в 4 категории - Първа група „Строежи от високото строителство (жилищно, обществено-обслужващо, промишлено), прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения“; Втора група „Строежи от транспортната инфраструктура“; Трета група „Строежи от енергийната инфраструктура“; Четвърта група „Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническо строителство и опазване на околната среда“. Всяка категория има по три раздела - „Големи“, „Средни“ и „Малки“ строители, като победителите в тях получават съответно златна, сребърна и бронзова награда. Те са класирани на базата на декларираната информация от отчетите на строителните компании за 2019 г. и по определените показатели за оценка, съгласно чл. 3, ал. 2 от Правилника за годишната класация.

Вестник „Строител“ ще представи в рубриката Строителни „Оскари“ отличените в ежегодния конкурс на КСБ. В този брой ще Ви срещнем с „Ва и Бо-М“ ООД и „Технотерм Инженеринг” ЕАД.

 


„Технотерм Инженеринг” ЕАД

Носител на златна награда в Трета група „Строежи от енергийната инфраструктура”,  раздел „Малки строители”

„Технотерм Инженеринг” ЕАД е компания, изпълняваща на инженеринг обекти в областта на топлотехниката, топлоенергетиката и газификацията.

 

Д-р инж. Александър Кожухаров, председател на СД на „Технотерм Инженеринг” ЕАД:

Призът на КСБ е потвърждение, че се справяме отлично с поставените ни задачи

През последните 10 г. нашата фирма е построила 800 км газопроводи с прилежащи съоръжения

 

 

Инж. Кожухаров, приемете сърдечни поздравления от екипа на в. „Строител“ за отличието на КСБ. Каква е основата дейност на компанията и от кога развива своята дейност?

„Технотерм Инженеринг” ЕАД е една от първите частни фирми на строителния пазар, която изпълнява на инженеринг обекти в областта на топлотехниката, топлоенергетиката и газификацията. Компанията е основана през март 1989 г. Аз съм в ръководството й от 1993 г. Имаме дългогодишен опит както в мащабни енергийни проекти, така и в битовия сектор.

От 10 години „Технотерм Инженеринг” ЕАД е част от „Групо Сочета Газ Римини” АД, Италия.

 

Доколко важна е наградата на КСБ за доказала се фирма на пазара?

За мен тази награда е оценка за свършеното от нас през 2019 г. и потвърждение към нашите клиенти, с някои от които работим повече от четвърт век, а също и към нашите акционери, че се справяме отлично с поставените ни задачи.

 

Какви проекти сте реализирали в последните години?

През последните 10 г. нашата фирма е построила 800 км газопроводи с прилежащи съоръжения. Можем да се похвалим и с множество изградени обекти, свързани с генерирането на енергия чрез използване на природен газ. Развиваме и така нареченото интелигентно измерване на потреблението на природен газ в бита и индустрията. В момента работим по технология за пречистване на биогаз до метан.

 

Кои са най-големите трудности на бранша в момента?

Основното предизвикателство в момента е сложната и бюрократична система, с която се сблъскваме при реализацията на обекти на инженеринг. Необходимо е голямо опростяване и оптимизация на процесите.

 

Към какво трябва Камарата на строителите да насочи своите усилия през 2021 г.?

КСБ е организация, която с дейността си отдавна е доказала значението си за строителния сектор. Основният приоритет на Камарата за следващата година е да работи за опростяването на процедурите, свързани със строително-инвестиционния процес. Това ще е от полза за цялото общество, което има нужда от строителни обекти.

 

Следите ли вестник „Строител“?

Разбира се! Винаги съм се удивявал как в този неголям обем от страници се постига такова разнообразие на темите. И също, че медията на КСБ успява да засяга най-наболелите проблеми на сектор „Строителство“.

 


 

„Ва и Бо-М“ ООД

Носител на златна награда в Четвърта група „Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническо строителство и опазване на околната среда“, раздел „Малки строители“

„Ва и Бо-М“ ООД извършва строително-монтажни дейности на улични ВиК мрежи и укрепителни съоръжения. Компанията изпълнява и вертикална планировка, хоризонтални сондажи, а също така изкопна и транспортна дейност.

Борислав Спириев, управител на „Ва и Бо-М“ ООД:

Наградата е признание, че работим и се развиваме добре

Във вестник „Строител“ се представят по много интересен начин различни обекти

 

 

Г-н Спириев, в началото на нашия разговор приемете поздравления от екипа на в. „Строител“ за спечелената награда в ежегодната класация на КСБ. Бихте ли представили себе си и компанията, която ръководите?

Създадохме „Ва и Бо-М“ ООД през 2016 г. Откакто сме на пазара, се развиваме с доста бързи темпове. Дейността ни е свързана главно с изграждане на водопроводни и канализационни системи и съоръжения. В последната една година разширихме портфолиото си и вече извършваме международен транспорт, предлагаме превоз на инертен материал, изработване на вертикални планировки и хоризонтални сондажи с различни диаметри. Разполагаме с множество строителна механизация, тежкотоварни автомобили, пътностроителни машини и квалифициран персонал.

 

Разкажете ни за по-интересните обекти, които сте реализирали в последните години или изпълнявате сега?

Близо 90% от дейността ни е в столицата и района. „Ва и Бо-М“ ООД участва в настоящото строителство на Южната дъга на Софийския околовръстен път между п.в. „Цариградско шосе“ и п.в. „Младост“. Това е голям обект за нашата компания. През тази година се включихме и в изграждането на водния цикъл на Перник. Работим като подизпълнител по редица мащабни инфраструктурни проекти: „Модернизация на път I-8 „Калотина-п.в. Храбърско“ (АМ „Европа“); Водохващане, водоосигуряване за противопожарни нужди и отводняване в петролна база „Антон“ и др.

 

Какво означава за Вас отличието на КСБ?

Златна награда в категорията „Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническо строителство и опазване на околната среда” е признание за фирмата и нейните служители, че работим и се развиваме добре. Тя е похвала за свършеното от нас. Доволни сме, от една страна – за това, че са ни забелязали на строителния пазар, а от друга – че сме постигнали резултати, достойни, за да ни наградят.

 

Кои според Вас са основните предизвикателства пред строителния сектор в момента?

Най-голямото за нашата компания, защото аз мога да говоря за нея, е да успяваме да печелим обекти като главни изпълнители. Към настоящия момент в 95% от проектите, по които работим, сме подизпълнители.

 

Как оценявате ролята на КСБ и значението й за бранша?

Според мен Камарата на строителите работи много добре, организира дейността си по правилния начин.

 

Четете ли в. „Строител“? Какво е мнението Ви за изданието на КСБ? Имате ли препоръки или пожелания към екипа?

За мен официалното издание на КСБ е изключително добро. Във вестник „Строител“ се представят по много интересен начин различни обекти, както и техните изпълнители. Нямам препоръки към екипа на медията.