Специален гост

Николай Божилов, Велик майстор на Обединената Велика ложа на България: Темата за масонството е безбрежна

В тези критични за нашите съграждани дни разгръщаме все по-мащабна и ефективна дейност в най-присъщите на масонството сфери – благотворителност и милосърдие

Г-н Божилов, приемете нашите поздравления за избора Ви за Велик майстор на ОВЛБ и благодарност, че давате първото си интервю в това качество за вестник „Строител“. За масонството малко се знае от първа ръка. Разкажете ни повече за него и по-конкретно за съвременното българско масонство.

Благодаря за поканата да гостувам на Вашия авторитетен вестник, издание на една от най-древните и мощни професионални гилдии в света – строителната. С удоволствие приех поканата и за това, че между нас съществуват родствени връзки, които водят към дълбините на човешката цивилизация. Думата масон на английски и френски означава зидар - човек, който реди тухли и камъни. Масонството по света е повече познато като „свободно зидарство“, още франкмасонство, а масоните се зоват „свободни зидари“. Колкото по-надълбоко човек навлиза в дебрите на историята, символиката, философията и същността на масонството, толкова повече осъзнава, че твърде малко знае и недостатъчно проникновено проумява с душа и съзнание смисъла на прочетеното. Темата е безбрежна, защото – както е казал Албърт Пайк: „Масонството е истински сфинкс, заровен до главата в пясък, струпан наоколо от векове“. Откакто е официализирано чрез създаването на Великата ложа на Англия през 1717 г., и до днес няма еднозначен отговор, който да сочи неговия единствен произход. Във всички теории по този въпрос обаче неизменно присъства и строителството – според някои от времето на древен Египет, според по-достоверни данни – от професионалните Римски колегии на архитекти и строители, през майсторите комачини, известни строители от остров Комачина в езерото Комо, до класическите строителни колегии от Средновековието, увековечили таланта си с уникалните и днес готически катедрали и много други сгради. По това време се появява и понятието франкмасони, или свободни зидари, а от така нареченото оперативно, т.е. реално зидарство, израства „умозрителното“ масонство.

Днешните строители, Ваши членове, строят сгради, а масоните градят „храма на човечността, на духовността“. Днешните майстори на занаята използват модерните строителни материали, ние работим с извечните – за нас строителният материал, камъните са хората, а хоросанът, чрез който ги свързваме здраво, е „любовта към хората, толерантността и братското чувство“.

Темата за масонството е безбрежна, а който желае да се потопи в дебрите на познанието, ще намери изобилно четиво на страниците на сайта на ОВЛБ (www.uglb.bg).

 

Масонството има 300-годишна история. Това, което са изповядвали неговите основатели, дали има същото значение и актуалност и днес?

Духовните ценности, въплътени във философията, в ритуалите и символиката на масонството, са непреходни във времето, те са общочовешки. Ще спомена възможно най-краткото определение за масонството, което е записано и в главата на нашия сайт: „При нас достойните мъже стават още по-добри“.

Често кратките въпроси изискват пространни отговори. Мястото във вестника е ограничено и затова единствено ще цитирам споменатия вече Албърт Пайк: „Ако всички хора винаги са се подчинявали от все сърце на благото и нежно учение на масонството, този свят щеше да е винаги Рай, докато нетърпимостта и гонението го правят Ад. Защото това е масонското кредо: вярвай в безкрайната божествена доброта, мъдрост и справедливост; надявай се доброто да победи злото завинаги и истинната хармония да надделее в океана от хармония и дисхармония, който бушува във Вселената; и бъди благотворителен, както самият Господ Бог е към безверието, грешките и глупостта на хората, щото ние всички сме едно голямо братство“. (Албърт Пайк, „Смисъл на масонството”, 1858 г.)

 

Това послание към човечеството звучи добре, но изглежда много трудно, да не кажем - и непостижимо. Такава ли е мисията и на българското масонството?

Регулярното масонство, произхождащо от Великата ложа на Англия, има единна философия, цели и средства за тяхното постигане. Така е от неговото възникване по нашите земи и по-конкретно от създаването на първата българска ложа в Русе през 1880 г. – „Балканска звезда“. Така е било по време на известното като Трето българско масонство в периода 1914 - 1940 г. Същото се отнася и за днешното регулярно масонство у нас, представлявано от Обединената Велика ложа на България, основана на 5 декември 1992 г.

Накратко масонството е елитарна в духовен смисъл организация, която привлича в редовете си голяма част от интелектуалния елит на нацията. За същността и влиянието на дадена организация в развитието на всяка държава най-добър събирателен образ извайват нейните членове. Едни от най-изтъкнатите и заслужили пред нацията личности, „Строители на съвременна България“, както е озаглавена прочутата книга на масона Симеон Радев, са били и са свободни зидари. В нашето братство са членували, членуват и сега изтъкнати архитекти, строителни инженери, строителни предприемачи и други специалисти в сферата на строителството. Достатъчно е да посоча само едно име – инж. Иван Иванов, най-успешния кмет на София (1934 – 1944 г.)

 

Вие поемате най-високия ръководен пост на Обединената Велика ложа на България в един много тежък за цялата световна общност и в частност за нашата страна момент – пандемията COVID-19. Ситуацията изисква максимална мобилизация на всички – на държава и частен бизнес, на обществените институции и организации за справяне с кризата. Къде виждате мястото на българското масонство?

Бих казал - не само ясно виждаме своето място, но и буквално от началото на кризата ОВЛБ активизира и все по-добре организира своята дейност както чрез ефективна подкрепа на системата на здравеопазването, на държавната система за социално подпомагане, така и за братска взаимопомощ в самото братство.

В тези критични дни за нашите съграждани разгръщаме все по-мащабна и ефективна дейност в сферите, които са най-присъщи и ярко изявени при масонството – благотворителност и милосърдие. От възникването на пандемията в страната ни и до сега ОВЛБ и нашата фондация „Благотворителност и милосърдие“, която е регистрирана за извършване на общественополезна дейност, организирахме широка кампания за оказване на помощ на редица здравни заведения, държавни, общински и частни, чрез дарение на средства, апаратура и консумативи. Било централизирано чрез фондацията или на места, непосредствено от самите ложи и отделни братя. От наличната информация, която отразява само част от цялата дарителска дейност, до сега сме подпомогнали здравната система на страната с над 280 000 лв. В действителност приносът на братята от ОВЛБ е значително по-голям, защото дарителството и милосърдието в масонството рядко се афишират.

Извън материалната страна помощта ни се разпростира, включително чрез доброволчество, било на първата болнична линия в борбата с пандемията, било чрез все по-нарастваща подкрепа и подпомагане на хора, изпаднали в немощ поради възраст, заболявания и други причини, хора, които няма на кого да разчитат, за които пандемията е кошмарна застрашаваща живота реалност.

 

Наскоро сключихте договор за сътрудничество с Агенцията за социално подпомагане (АСП), какви са дейностите, които ще реализирате съвместно?

Да, така е. Това е израз на желанието ни да бъдем по-ефективни в оказване на точно прицелена най-необходима помощ на хората в неравностойно здравно и социално положение. Сключихме безпрецедентен досега договор за сътрудничество с държавната Агенция за социално подпомагане. Той обхваща както съвместните дейности на централно ниво, така и на регионално, където ложите на ОВЛБ чрез отделни братя ще си сътрудничат с местните поделения на АСП. Помощите са насочени предимно към лицата по чл. 16б от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

С АСП поставихме началото на Национална кампания „С грижа за всеки“. Тя ще се развива във времето с оглед на здравната обстановката в страната, ще се изпълва със съдържание, отговарящо на конкретните необходимости за подпомагане на нуждаещите се хора. Като начало си поставяме задачата до осигурим възможност за безвъзмездно предоставяне на антигенни тестове за COVID-19, да осигуряваме на социалнослабите семейства заплатен от нас достъп до специализирана медицинска помощ, да доставяме безвъзмездно лекарства и лекарствени средства, а където е необходимо - и храни, и провизии. За тази цел ОВЛБ предвижда да бъдат събрани чрез дарения от братята, от фирми и други структури, желаещи да станат спомоществователи, над 100 000 лв. Бих казал като начало.

Това може да стане, като обединим усилията на организации с нестопанска цел, каквато е Обединената Велика ложа на България, с всички организации в страната, които споделят нашите благородни цели, изцяло в обществен интерес за подкрепа на най-уязвимата част от нашите съграждани. В Камарата на строителите в България членуват редица финансово мощни и родолюбиви компании. Вярвам и съм убеден, че особено с посредничеството на вестник „Строител“ ще получим подкрепа и от строителния бранш. Като Обединена Велика ложа на България и лично аз като неин Велик майстор гарантираме, че всички дарени средства ще бъдат изразходвани напълно прозрачно и максимално ефективно изцяло според предназначението, посочено от дарителя, без каквито и да било административни или др. удръжки, свързани с организацията и обслужване на дарението. В случай че ръководството на дадена фирма реши да подкрепи Националната кампания „С грижа за всеки“, може да преведе средства по целевата набирателна сметка на фондация „Благотворителност и милосърдие“. За всяко извършено дарение ще бъде издаден дарствен акт или сключен договор, съгласно изискванията на ЗЮЛНЦ и ЗКПО, тъй като фондацията е регистрирана за общественополезна дейност. Може да се използва за връзка и имейлът charity@uglb.bg. След приключване на Националната кампания „С грижа за всеки“ на всеки дарител ще бъде изпратен подробен отчет за разходваните средства.

Благодаря Ви и Ви желая успех!