ОП на КСБ

Строителни „Оскари 2019“

И през 2020 г. въпреки трудностите и ограничителните мерки, наложени в усложнената епидемична обстановка вследствие на пандемията от COVID-19, Камарата на строителите в България (КСБ) проведе Годишната класация на най-добрите компании в сектора. Избраните фирми бяха обявени по време на редовното Общо събрание на КСБ. В надпреварата се включиха 5202 компании, вписани в Централния професионален регистър на строителя. Традиционно бяха разделени в 4 категории - Първа група „Строежи от високото строителство (жилищно, обществено-обслужващо, промишлено), прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения“; Втора група „Строежи от транспортната инфраструктура“; Трета група „Строежи от енергийната инфраструктура“; Четвърта група „Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническо строителство и опазване на околната среда“. Всяка категория има по три раздела - „Големи“, „Средни“ и „Малки“ строители, като победителите в тях получават съответно златна, сребърна и бронзова награда. Те са класирани на базата на декларираната информация от отчетите на строителните компании за 2019 г. и по определените показатели за оценка, съгласно чл. 3, ал. 2 от Правилника за годишната класация.

Вестник „Строител“ ще представи в рубриката Строителни „Оскари“ отличените в ежегодния конкурс на КСБ. В този брой ще Ви срещнем с „Люкос Инженеринг“ ЕООД.

 

„Люкос Инженеринг“ ЕООД

Носител на златна награда във Втора група „Строежи от транспортната инфраструктура“, раздел „Малки строители”

Компанията е специализирана в строителството и поддръжката на пътна инфраструктура. В портфолиото й влизат още изграждане на мостове, техническа инфраструктура, ВиК мрежи и пречиствателни съоръжения. Сред дейностите, които осъществява фирмата, са и ремонт и реконструкция на сгради, изграждане на строително-хидроизолационни системи, управление и реализация на инвестиционни проекти.


Георги Тончев, управител на „Люкос Инженеринг“ ЕООД:

Наградата на КСБ е признание за положения труд

Основното предизвикателство е да успяваме да намираме работа постоянно

 

Г-н Тончев, в началото на нашия разговор приемете поздравления от екипа на в. „Строител“ за спечелената награда в ежегодната класация на КСБ. Бихте ли представили себе си и компанията, която ръководите?

Създадох „Люкос Инженеринг“ ЕООД през 2013 г. Преди това работих в семейната строителна фирма, основана от баща ми, където придобих сериозен опит. Дружеството, което ръководя, извършва строителство, рехабилитация и реконструкция на пътища и мостови съоръжения. Изпълняваме укрепване на свлачища и аварийно-възстановителни дейности, както и сезонно поддържане на съществуваща пътна мрежа – превантивно, текущо, зимно и ремонтно. Правим вертикални планировки независимо от тяхната сложност и разнообразност. Компанията разполага с няколко асфалтополагащи екипа, оборудвани със собствена механизация, необходима за качественото изпълнение на възложените обекти, включително с GPS система за контрол и наблюдение.

Друго направление в нашето портфолио е строителство и ремонт на водоснабдителни и канализационни системи в София и страната. За целта използваме съвременни методи и материали за изпълнение – и изкопна, и безизкопна технология. Изграждаме както шахти със сглобяеми елементи, така и монолитни с различни размери.

 

Какво означава за Вас наградата, която получихте?

Много се развълнувах, когато разбрах, че фирмата е наградена със златен приз. Моментът беше емоционален. Отличието на КСБ е признание за положения от мен труд. Почти всеки е наясно какво означава в днешно време да създадеш и да развиеш една фирма и да успееш да се задържиш на пазара.

 

Разкажете ни за по-интересните обекти, които сте изпълнили в последните години или изпълнявате сега?

[caption id="" align="alignright" width="711"] Реконструирана улица в община Челопеч[/caption]

При създаването на „Люкос Инженеринг“ ЕООД дейността ни започна като подизпълнител на обекти на „Калистратов Груп“ ООД. Искам да отбележа, че те повлияха на цялостното ни развитие – дадоха ни силно рамо. През годините си взаимодействахме с тях много добре, създадохме не просто партньорски, но и приятелски отношения. Първият по-интересен обект, по който работихме с тях, бе водният цикъл на Кърджали, където ни бяха възложени различни дейности по пречиствателната станция и по канализационната мрежа. Друг реализиран съвместно с „Калистратов Груп“ ООД проект е велотрасето около езерото в столичния квартал „Панчарево“.

Впоследствие успяхме да спечелим търг за ремонт на пътища и улици в община Челопеч, който е сред по-мащабните ни обекти. Там в обхвата на дейностите извършихме изкопни работи, разчистване на сервитута на пътя, фрезоване, изпълнение на предварителни ремонти по пътното платно, както и полагане на асфалт. Реализирахме го в периода 2014 - 2015 г. През миналата година в консорциум с партньори завършихме реконструкцията на улици и в други общини в страната.

Няма как да не отбележа и успешното ни партньорство с „Хидрострой“ АД.

 

Кои според Вас са основните предизвикателства пред строителния сектор в момента?

Не бих искал да говоря за целия бранш, тъй като „Люкос Инженеринг“ ЕООД е малка фирма. Основното предизвикателство за компании от нашия мащаб е да успяваме да намираме работа постоянно. Изпитваме несигурност за бъдещето и нашите усилия са насочени именно в тази посока. Паралелно изпълняваме качествено и в срок обектите на всички контрагенти, с които имаме взаимоотношения. И, разбира се, винаги се стремим да успеем да влезем в рамките на пазарните цени, което е доста сериозна трудност за нас – хем да работим на някаква печалба, но и в срок и качествено, за да може да се задържим на пазара. Всъщност това са краткосрочните цели, които стоят пред мен и компанията, която управлявам, за да продължи фирмата да съществува.

 

Как оценявате ролята на КСБ и значението й за бранша и кои трябва да са приоритетите, по които организацията да насочи своите усилия през следващата година?

Не мога да дам изчерпателен отговор на този въпрос, тъй като не контактувам директно с представители на ръководството на Камарата. Имам свое виждане и се опасявам то да не прозвучи като критика, затова ще се въздържа от мнение. Но безспорно благодаря на КСБ за оценката и за наградата.

 

Четете ли в. „Строител“? Имате ли препоръки или пожелания към екипа?

Чета изданието редовно и определено ми харесва. Чрез него се информирам за глобалната обстановка в строителния бранш. Като вестник на отрасъл „Строителство“ изданието ми допада. Може би бих отправил препоръка да обръща повече внимание на дейността на малките фирми.