Обществени поръчки

ПОКАНА ЗА ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ИНТЕРЕС

ПОКАНА ЗА ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ИНТЕРЕС

ТЪРГ ЗА ИЗБОР НА КОМПАНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО – РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ

ЕКО България ЕАД, част от Хеленик Петролеум Груп, гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ 3, Литекс Тауър, ет.9

ПРИКАНВА

 

Компаниите, които проявяват интерес, да изпратят Писмо с потвърждение на интерес за участие в Търг за избор на компания за извършване на строително – ремонтни дейности за нуждите на ЕКО България ЕАД.

Подробни спецификации за изискваните услуги ще бъдат предоставени в тръжната документация, която ще получат всички компании, които потвърдят интереса си за участие в тръжната процедура.

Компаниите, които проявяват интерес за участие в тръжната процедура трябва да изпратят Писмо с потвърждение на интерес за участие в тръжната процедура на електронен адрес: procurement@eko.bg не по – късно от 18/12/2020 г.

ЕКО България ЕАД си запазва правото да анулира настоящата покана за потвърждаване на интерес по каквато и да било причина, без да носи каквато и да било отговорност за това, както и да не взема под внимание някои или всички Писма с потвърждение на интерес и да пренебрегва недостатъците на подадените Писма с потвърждаване на интерес по свое усмотрение.

Всички подадени Писма с потвърждаване на интерес остават поверителни.