Строител

Другите за нас

През изминалата година екипът на в. „Строител“ не спираше да търси обратна връзка със структурите на КСБ, строителните фирми, гостите и читателите на изданието с цел да бъде винаги актуален на потребностите и максимално полезен на бранша. Питахме за мнения и препоръки както представителите на ръководството на Камарата на строителите в България, председателите на Областните представителства на КСБ и строителните компании, така и нашите партньори и читатели от институциите на централната и местната власт, различните работодателски, синдикални и сродни браншови организации какво още биха желали да прочетат на страниците на вестника? Екипът задаваше тези въпроси в интервютата си с председателя на УС на КСБ, изп. директор, областните председатели на Камарата, еврокомисари, членове на комисии към Европейския парламент, вицепремиери, министри, зам.-министри, народни представители, ръководители на Управляващи органи на оперативни програми, изпълнителни директори на държавни агенции и компании, председатели на български и международни организации, кметове, ректори на висши училища и експерти от различни сфери, за да получи необходимата информация и винаги да е адекватен на най-важните за строителния сектор предизвикателства. Обратната връзка е важна за в. „Строител“, затова екипът ще продължи активната комуникация със своите читатели и през новата 2021 г. А ето някои от мненията и препоръките, които гостите на изданието ни дадоха през изминалата година. Благодарим!

Росен Желязков, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

„Вестник „Строител“ за мен е един от примерите за професионална специализирана журналистика. Това е изданието с принос в широките дискусии между държавата и бизнеса за приоритетите за развитието на транспортната инфраструктура. Като министър не само на транспорта, но и на информационните технологии и съобщенията аз лично бих искал на страниците на вестника да има повече мнения на представителите на бизнеса за синергията между модерна транспортна и телекомуникационна инфраструктура. Това е приоритет както на Европейския съюз, така и на българското правителство и за нас е много важна обратната връзка от нашите партньори от Камарата на строителите и от читателите на в. „Строител.“

Деница Сачева, министър на труда и социалната политика:

„Със сигурност бихме могли да засилим партньорството си с в. „Строител“ по отношение на обмена на информация за всички програми и проекти, по които работи министерството. Също би било добре да разпространяваме повече информация за основните приоритети, свързани както с ОПРЧР и с проектите по „Красива България”, така и по Фонд „Условия на труд”, който вероятно представлява интерес за читателите Ви.”

Николай Нанков, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството:

„Винаги на бюрото ми стои в. „Строител“. Не само го четем, съобразяваме се с него. Това е вестникът на нашия бранш и тъй като все пак се наричаме неформално министерство на строителството, го припознаваме и като наш вестник. С Камарата сме много добри партньори и в редките случаи, в които сме имали разминавания, те са били добър наш коректив. С политиките, които КСБ води, включително и през медията си, знаем, че в 99% от случаите вървим ръка за ръка. Вестникът е изключително ценен. Благодаря още веднъж.“

Деница Николова, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на УО на ОПРР:

„Вашето издание е сред малкото тясно професионално ориентирани информационни канали. Харесвам това, че подхождате към всяка тема с нужния детайл и дълбочина, за да се представи най-реалната картина, да се придаде смисъл и фокус на подаваните данни и анализи. Изключително ми е приятно, когато видя обекти, финансирани от програмите, които управлявам, в техните различни етапи – подготовка – изпълнение, завършени. Това означава успешно свършена работа за мен и екипа ми, показва ми и какво ще остане за хората. Продължавайте все така успешно да бъдете лицето на сектора, търсете и намирайте важните отговори и решения на текущите предизвикателства! Без тях не бихме могли да еволюираме в мисленето си и няма да сме същите.“

Инж. Валентин Йовев, зам.- министър на регионалното развитие и благоустройството:

„Вестник „Строител“ е лидер в бранша и през годините Вие заслужено доказахте своята професионална роля. Ясно заявяваната от Вас журналистическа позиция допринася за формирането на отговорно обществено мнение по важни теми, касаещи широк кръг от проблеми в строителния сектор.“

Д-р Лозана Василева, зам.-министър на земеделието, храните и горите и ръководител на УО на ПРСР:

„Изданието на КСБ е стойностно и утвърдено на медийния пазар. То отразява актуалната проблематика от областта на строителния живот в страната. Вестникът има собствен облик. Публикуваните материали информират читателите за всички новости в строителния бранш, но освен това приемате предизвикателствата на времето да отразявате и важни обществено-политически и социални теми. Коментарите и анализите са обективни и най-важното - имат конструктивен характер. Журналистическият екип успява да отправи послания към читателската аудитория и жънете успехи сред бизнеса. На страниците на изданието е важно все така да присъстват теми, които вълнуват читателите с прагматична насоченост. На редакторския колектив пожелавам да продължите да развивате добрите традиции на вестника.“

Георги Терзийски, председател на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“:

„Не само следя в. „Строител“, но и го чета с голямо удоволствие. Това, което бих искал да срещам по-често нe само във в. „Строител“, но и на страниците на останалите български печатни издания, е за младите хора, които работят тук и прилагат наученото. Пътностроителният бранш е сред секторите, сериозно засегнати от липсата на кадри, а работа има. Струва ми се, че ако повече млади и амбициозни специалисти разказват за дейността си, ако се засили връзката професионално училище - университет - бизнес, решение ще се намери.“

Проф. д-р инж. Стоян Братоев, изп. директор на „Метрополитен“ ЕАД:

„Вестник „Строител” ми е слабост, защото е специализиран вестник, който обективно отразява това, което се извършва в метрото. А то е много важно, защото метрото е толкова тежък обект, че не е хубаво да се говорят глупости и непроверени факти, а да се казват истини, за да се информират хората как се строи, да се знае, че не става лесно, а с много труд, воля за преодоляване на всекидневните препятствия и с творческа енергия. Затова винаги когато се отразява нещо реално, така както е, за нас е правилно. Вестник „Строител” е много точен в това отношение.“

Евгений Иванов, изп. директор на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България:

„Вестникът го следя в развитие. Помня го от самото начало, когато беше едно скромно издание. Сега сте една от най-сериозните медии, която има голяма аудитория. Тук, в сградата на КРИБ, на нашия щанд с издания в приемната винаги слагаме актуалния за седмицата брой.“

Искрен Веселинов, председател на парламентарната Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление:

„Вестник „Строител“ отдавна се превърна във флагман на целия бранш, по който всички си сверяваме часовника. От изключително значение е, че го има, че е автентичният глас на българските строители“,“

Инж. Даниел Панов, кмет на Велико Търново и председател на УС на НСОРБ:

„Вестник „Строител“ създава условия в публичното пространство да се чуват повече гласове, а това е знак, че демократичните ценности не са само украшение. Благодаря!“

Димитър Николов, кмет на община Бургас:

„Вестник „Строител“ е изключително важен източник на актуална информация както за строителния бранш, така и за българските общини.“

Д-р ик.н. Николай Иванов, член на УС на КСБ и председател на УС на ББА „Пътна безопасност“:

„Като редовен читател на вестник „Строител“ смея да твърдя, че медията се е утвърдила като обективен източник на информация, отразявайки изключително безпристрастно актуални проблеми и тенденции в областта на строителството, пътната безопасност, инфраструктурата, архитектурата, транспорта и екологията. Бих искал да поздравя целия екип за всеотдайната и съвестна работа, както и за усилията, които ежедневно полагате, за да бъдат читателите Ви информирани. Пожелавам Ви много професионални успехи, вдъхновение и свежи идеи.“

Проф. д-р ик.н. инж. Николай Михайлов, председател на НС на „Трейс Груп Холд“ АД и член на УС на КСБ:

„В. „Строител“ израсна много през последните години. Вие сте достоверният източник на информация за случващото се в бранша и за институциите, и за общините, и за другите медии. Изданието е връзката между Камарата и фирмите и между строителния бизнес и хората.“

Д-р инж. Владимир Вутов, изп. директор на „Геострой“ АД и член на ИБ и УС на КСБ:

„В. „Строител“ е важна медия за гилдията. Това е единственото издание, което обръща внимание на всичко в строителния бранш – от проблемите до добрите примери. Благодарение на вестника хората имат възможност да се срещнат отблизо с реалната ситуация в сектора и да разберат, че и ние, строителите, се сблъскваме с трудности. В същото време въпреки перипетиите продължаваме да реализираме големи и важни инфраструктурни и граждански проекти, които остават за поколения напред. По един или друг начин всички ние от сектора строим бъдещето, защото както пътищата, така и сградите, метрото, облагородяването на градските части остават за десетилетия напред. Това са материални ценности за хората. Доброто партньорство между „Геострой“ и вестник „Строител“ датира от близо 12 г., вярвам, че ще продължи години напред.“

Владимир Кехайов, председател на ОП на КСБ – Смолян, и член на УС на КСБ:

През дългогодишното си сътрудничество с вестника на българските строители сме се убедили, че бързото, навременно и обективно отразяване на събитията, тенденциите и състоянието на бранша е от важно значение за всеки професионалист. За нас в. „Строител“ се е превърнал не просто в източник на надеждна информация, но и в трибуна, от която можем да изразим мнение, гледна точка или коментар по наболял въпрос. В заключение ще спомена нещо извън безспорния златен медиен стандарт, наложен от екипа на в. „Строител“, и то е много важно – отношението и съпричастността към нашите проблеми. Това е основното, което ни свързва с вестника органично и прави партньорството ни изключително ползотворно.

Валентин Николов, изп. директор на КСБ:

В. „Строител“ има вече история, традиция. Винаги е бил на висотата на изискванията на времето. Извървя дълъг, но успешен път. Изминалата година показа, че нашият вестник и неговият екип бяха напълно адекватни на изискванията на ръководството на Камарата, на колегите, на бранша. Убеден съм, така ще бъде и занапред