Новини

Министър Петкова: Газовите доставки от Източното Средиземноморие ще имат съществен принос за диверсификацията в региона

Бъдещите газови доставки от района на Източното Средиземноморие ще имат съществен принос за диверсификацията не само за България, а и за целия регион на Югоизточна Европа. Това каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова по време на видеоконферентна среща за енергийното сътрудничество и проучване на възможностите и предимствата на газопровода East-Med. В срещата участваха ресорните министри на България, Кипър, Гърция, Израел, Унгария, Румъния и Сърбия.

 

България приветства възможността за доставки на природен газ от Източното Средиземноморие чрез бъдещия газопровод East-Med, които ще укрепят диверсификацията и ще насърчат конкуренцията на регионалния газов пазар, подчерта министър Петкова. Тя изтъкна, че България ще осигури преноса на израелски и кипърски газ от Гърция към България, чрез изграждащия се ключов интерконектор IGB, и ще го транспортира през развитата българска газопреносна мрежа към останалите държави от региона на Централна и Югоизточна Европа.

 

Министър Петкова информира за дейностите, свързани с изграждането на Интерконектора България - Сърбия и участието на Булгартрансгаз ЕАД като акционер в терминала за втечнен природен газ на „Александруполис“. Енергийният министър на Израел подчерта ролята на България като газов хъб за региона на Югоизточна Европа, чрез който биха могли да се транспортират количества природен газ от бъдещия газопровод East-Med.

Участващите в срещата министри заявиха желанието си да задълбочат енергийното сътрудничество помежду си, което ще осигури енергийната сигурност и икономически просперитет на страните в Източното Средиземноморие и Югоизточна Европа. Те изразиха подкрепата си за бъдещи доставки на природен газ от Източното Средиземноморие за Централна и Югоизточна Европа, използвайки регионалната газова инфраструктура включваща междусистемните газови връзки Гърция-България, България - Сърбия, България - Румъния и други.