Новини

Напредъкът по реализацията на интерконектора с Гърция беше обсъден по време на 7-та годишна министерска среща на Консултативния съвет за Южния<br>газов коридор

Изпълнението на проекта по изграждане на интерконектора между Гърция и България беше обсъдено по време на ежегодната министерска среща на Консултативния съвет за Южния газов коридор. Енергийни министри от над 10 държави и представители на ЕС, Световната банка, Европейската банка за развитие и Азиатската банка за развитие дискутираха напредъка по реализацията на Южния газов коридор, завършването на Трансадриатическия газопровод (ТАР) и състоянието на други ключови енергийни проекти като IGB и Южнокавказкия газопровод (SCPX). Тази година срещата, която традиционно се провежда в Баку, се проведе онлайн. „Когато говорим за енергетика и диверсификация, нашият подход е за осигуряване на реална диверсификация, която да предлага нови източници на природен газ. Азербайджан е нов и надежден източник за Европа ”, заяви президентът на Република Азербайджан Илхам Алиев в приветственото си обръщение към участниците в срещата. Процесът по изграждане на проекта IGB е в активна фаза и в момента работата продължава въпреки предизвикателствата в световен мащаб, свързани с разпространението на пандемията от COVID-19. Обща цел за всички заинтересовани страни е оптимизирането на процеса и завършването на газопровода, тъй като IGB е ключов приоритет не само на националните правителства на Гърция и България, но и на целия регион. Интерконекторът е част от Вертикалния газов коридор (Гърция - България - Румъния - Унгария), осигуряващ достъп до природен газ от Южния газов коридор и LNG до Югоизточна и Централна Европа, както и Украйна. Към настоящата дата договорът за производство и доставка на тръби за целите на проекта вече е успешно изпълнен. 160 км от целия маршрут са разчистени и има над 130 км разнесени тръби в подготовка на последващите дейности. Изпълнението на заварките продължава и в следващите няколко дни се очаква да бъдат достигнати 100 км заварени участъци. Гръцката компания Avax, която отговаря за проектирането, доставките и строителството на интерконектора, предвижда той да бъде завършен в края на 2021 г. Проектът IGB е ключов за България и за региона поради стратегическото му значение за осигуряване на диверсификация на източниците и маршрутите на доставка на природен газ. Проектът позволява подобрена енергийна свързаност в Югоизточна Европа, тъй като се развива в синергия с други големи съществуващи и планирани проекти като TAP и LNG терминала близо до Александруполис, където българската държава е пълноправен акционер. По време на срещата българският енергиен министър Теменужка Петкова подчерта важната роля на проекта, като отбеляза, че реализацията на IGB позволява свързването на България с Южния газов коридор.