Новини

С 4,78% повече е презастроен плажът Слънчев бряг-север

С 4,78% повече е презастроен с преместваеми обекти плажът Слънчев бряг-север, показа приключилата проверка на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Служителите на МРРБ заедно с представители на РДНСК и общинската администрация са констатирали общо 179 нарушения на 86 морски плажа. В най-лошо състояние са Бяла-1, Бяла-4 и Созопол-запад.

Съществени нарушения са констатирани по отношение на преместваемите обекти. „Тринайсет от проверяваните са били с подобно нарушение”, заяви директорът на дирекция „Концесии” в МРРБ Милен Топалов. Незаконно строителство е констатирано на бреговата ивица на Каварна. Нерегламентирано са изградени буни в морето край морския плаж „Робинзон”.

При случай на установяване на повторни нарушения ще се налагат санкции, предвидени в концесионните договори. Размерът на санкциите е различен и стига до 80-90 хил. лв. „Ще се прекратяват договорите, където системно се повтарят нарушенията”, допълни зам.-министърът на регионалното развитие Екатерина Захариева. Концесионерите имат срок от десет дни след издаването на акта да поправят нарушенията. През изминалата година са прекратени 7 концесионни договора.

Проверките по плажовете ще продължат през целия сезон.

 

Снимка: Денис Бучел