Новини

578 фирми отпаднаха от ЦПРС

След приключването на процедурата по чл. 20 от Закона за Камарата на строителите 578 фирми са заличени от Централния професионален регистър на строителя. Това стана ясно на пресконференция на ръководството на КСБ, провела се в сградата на Камарата. Председателят на Комисията по воденето, поддържането и ползването на регистъра доц. д-р. инж. Георги Линков съобщи новината и допълни, че тези данни ще бъдат облечени в официално решение на 28 юни. Причина за това са все още незавършени процедури по регистрацията на няколко чуждестранни компании.

В пресконференцията взеха участие още председателят на КСБ инж. Светослав Глосов и изп. директор инж. Иван Бойков. Те отговориха на редица въпроси, свързани със състоянието на строителния бранш, дейността на Камарата и задачите, които стоят пред нея. Инж. Глосов изнесе подробна статистическа информация за състоянието на бранша. По думите му първите признаци на преодоляване на кризата ще дойдат през есента на тази година. Засегнати бяха теми като участието на КСБ в изготвянето на Закона за обществените поръчки, задълженията на общините и експлоатационното дружество ЧЕЗ, както и проблемите в търговете и работата на Етичната комисия.