Новини

ЕК оповестява годишния доклад за България


В този час Европейската комисия ще оповести поредните годишни доклади за България и Румъния по механизма за сътрудничество и проверка. Черновата на документа стана достъпна за български медии преди няколко дни.
Европейската комисия признава, че правителството има решимост за провеждане на реформи в съдебната система и полицията и ги провежда, но резултатите са недостатъчни. Изготвянето на тези доклади се прави, защото това е записано в договорите за присъединяване на България и Румъния към Европейския съюз. Има вероятност догодина Комисията да реши, че България вече е постигнала достатъчно и няма нужда от повече препоръки и да прекрати издаването на такива доклади.
В черновата на този, който трябва да научим днес, се критикува Висшия съдебен съвет и правосъдната система. Според европейските експерти реформата на съдебната система се провежда, но има нужда от още стъпки към фундаментални процеси. Според Комисията новия закон за съдебната система не е подобрил ситуацията около назначаването на висши длъжности на магистрати, което продължава по старите правила и не оценява истинските професионални качества.
В черновата се подчертава необходимостта от приемането на закон за конфискация на незаконно придобито имущество, въпреки че Народното събрание го върна.
Реформата в полицията също е приветствана, но пише, че въпреки постоянните полицейски акции за борба с организираната престъпност цялостните резултати трябва да бъдат значително подобрени.
Сред другите критики е тази, че борбата с корупцията все още не е довела до значителни резултати. В доклада се посочва, че има много малко окончателни присъди и няма признаци на активно прицелване на високо ниво. В документа се препоръчва България да продължи с реформата на полицията и да я обвърже с по-широка реформа на досъдебните разследвания.

В този час Европейската комисия ще оповести поредните годишни доклади за България и Румъния по механизма за сътрудничество и проверка. Черновата на документа стана достъпна за български медии преди няколко дни.
Европейската комисия признава, че правителството има решимост за провеждане на реформи в съдебната система и полицията и ги провежда, но резултатите са недостатъчни. Изготвянето на тези доклади се прави, защото това е записано в договорите за присъединяване на България и Румъния към Европейския съюз. Има вероятност догодина Комисията да реши, че България вече е постигнала достатъчно и няма нужда от повече препоръки и да прекрати издаването на такива доклади.
В черновата на този, който трябва да научим днес, се критикува Висшия съдебен съвет и правосъдната система. Според европейските експерти реформата на съдебната система се провежда, но има нужда от още стъпки към фундаментални процеси. Според Комисията новия закон за съдебната система не е подобрил ситуацията около назначаването на висши длъжности на магистрати, което продължава по старите правила и не оценява истинските професионални качества.
В черновата се подчертава необходимостта от приемането на закон за конфискация на незаконно придобито имущество, въпреки че Народното събрание го върна.
Реформата в полицията също е приветствана, но пише, че въпреки постоянните полицейски акции за борба с организираната престъпност цялостните резултати трябва да бъдат значително подобрени.
Сред другите критики е тази, че борбата с корупцията все още не е довела до значителни резултати. В доклада се посочва, че има много малко окончателни присъди и няма признаци на активно прицелване на високо ниво. В документа се препоръчва България да продължи с реформата на полицията и да я обвърже с по-широка реформа на досъдебните разследвания.