Новини

Столичен нотариус предотврати опит за измама с недвижим имот ,чрез системата за достъп до личните данни на МВР

В 11 и 30 часа в сряда в нотариална кантора в София се явило лице, което  представило  пълномощно за разпореждане с недвижими имоти  и декларации по чл 264 ДОПК и чл. 25 ЗННД. Лицето се легитимирало с лична карта. След справка в масивите на МВР  нотариусът установил разминаване в снимката на документа за самоличност  и в представената  лична карта. Справката в Националната база данни „Население”  показала , че лицето, притежаващо същото ЕГН и лична карта  живеее във Великобритания. След като установил, че личната карта е фалшива нотариусът  отказал нотариалната заверка и уведомил полицията.
„В случай , че нотариусът нямаше право на достъп до системата на МВР и до ЕСГРАОН пълномощното щеше да бъде заверено, сделката извършена, и парите преведени. Благодарение на системата за достъп бяха възпрепятствани дългогодишни съдебни спорове и съответни щети и разходи за гражданите”, коментира за в. „Строител” председателят на НК Димитър Танев.