Новини

Асоциацията на Европейските международни контрактори EIC провежда Общо събрание

Асоциацията на Европейските международни контрактори EIC провежда своето общо събрание. Камарата на строителите в България е представена от изп. директор Валентин Николов и инж. Любомир Качамаков - вицепрезидент на FIEC и председател на Областното представителство-София на КСБ. Общото събрание ще протече под формата на двудневна конференция. През първия ден от събитието организацията ще разгледа различни отчети, ще бъдат напрaвени номинации и избор на членове на борда на EIC, като ще бъде приведено в съответствие и ново споразумение за партньорство между FIEC и EIC. През втория ден от общото събрание ще се проведе форум на тема „Превръщане на предизвикателството въглеродна неутралност до 2050 г. в бизнес възможност за европейски международни строители“. Той ще бъде разделен на 4 основни панела като целта е да се събера експертизата на на работните групи на EIC, федерациите-членки и асоциираните дружества, за да се развие визия за въглеродно-неутрална и ресурсно ефективна строителна индустрия, както и да се идентифицират стратегии и решения за това как европейските международни изпълнителите могат да превърнат предизвикателството на глобалното изменение на климата в бизнес възможност.