Новини

Министър Личев отмени решението за прекратяване на процедурата по ОВОС за трасето през прохода „Петрохан“

Министърът на околната среда и водите Асен Личев оттегли днес решението за прекратяване на процедурата по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС, в т.ч. и оценката за съвместимост) за „Прединвестиционно проучване за трасе по направление Монтана-София с тунел под Петрохан” с възложител Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Според изискванията на нормативната уредба АПИ трябва да предостави допълнителна информация и документи на проучените варианти за трасе.