Новини

На семинар бе обсъдено качеството в съвременното проектиране

В рамките на Архитектурно строителната седмица се проведе семинар, чиято тема бе насочена към качеството в съвременното проектиране. Форумът е организиран от КИИП. От страна на КСБ в него взе участие председателят на КСБ инж. Илиян Терзиев. По време на събитието бе обсъдено кой има право да проектира инвестиционни проекти и как се промени образованието на инженерите през последните 15 години. Бяха дискутирани теми за новите технологии в проектирането, както как влияе инженерингът и цените върху качеството на проектирането.