Новини

Експерти дискутираха дигиталната трансформация на строителния сектор в България

Експерти дискутираха дигиталната трансформация на строителния сектор в България по времана конференция „Кръгова икономика. Малките и средни предприятия в строителството в условията на зелен и дигитален преход“. Събитието be организирано Камара на строителите в България (КСБ), Интер Експо Център, и„CleanTech” Ltd, със съдействието на Изпълнителната Агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Сред участниците бяха, инж. Илиян Терзиев, председател на УС на КСБ, Марияна Хамънова, изп. директор „CleanTech” Ltd, Бланка Чокаро Руис – проджект мениджър в EIT Manufacturing, Ивайло Иванов, управител на Интер Експо Център, Димитър Копаров, директор на дирекция „Организационна политика“ на КСБ. „Несъмнено темата за зеления цифров преход добива все по-голямо значение в световен мащаб. Сектор „Строителство“ се явява от стратегическо значение за икономиките на държавите и като такъв има сериозен потенциал за растеж. Преструктуриране на сектора е един от ключовите приоритети както в Европейския зелен пакт, така и в редица други стратегически програми като вълната на саниране на сградния фонд в ЕС, цифрова Европа, Планът за действие за кръгова икономика“, посочи инж Терзиев при откриването на форума. По думите му трябва да се работи за намаляване на въглеродните отпечатъци. „Затова повече отвсякога е необходимо да участваме във всички процеси и да сме добре информирани за възможностите за финансиране и да работим заедно за развитие на сектора. Все повече говорим за умни градове, индустрия, мрежи, инфраструктура и се надявам да се подготвим добре за тези дейсности. На първо място седи цифровизацията на сектора и въвеждане на цифровите процеси в проектирането, и внедряване на иновативни модели на управление по време на строителството“, посочи той. Инж. Терзиев изтъкна, че КСБ съвместсно с представители на академичната и научната общност и водещи иновативни компании у нас е учредила Европейски цифров и иновационен хъб в строителството. Той посочи, че цифровизацията е съпътствана от сериозна нужда от допълнителна квалификация и преквалификация на кадрите в строителството. Председателят на УС на КСБ засегна и темата за намаляването на ресурсния интензитет на сектора. „В строителния процес се включва използването на различни суровини и преработка на много материали и не на последно място генерираните строителни отпадъци надвишават в пъти всички други отпадъчни потоци. Именно затова е изключително важно да работим и в посока въвеждането на принципи на кръгова икономика ,както в производството на нови и по-екологични строителни материали, така и в процеса на преработка на отпадъчните потоци и повторно използване на суровините. Екологичният подход е и дигитален преход, което въобще не е изненадващо. Амбицията на ЕС за изграждането на цифров единен пазар ще ни направи по-силни и независими в постигането на целите за изграждането и въвеждането на умни технологии“, завърши инж. Терзиев. „Несъмнено темата на конференцията е много интересна. Смятаме, че това е процес, който зависи от всички нас. Амбициите, които България ще си постави в сектор „Строителство“ в следващите години са много важни и всъщност КСБ стартираха много активни стъпки към дигитализация и екологична неутралност. Целият екологичен отпечатък, който строителния сектор в следващите години все повече ще трябва да намалява в дейността си“ каза при изказването си Марияна Хамънова. Тя направи презентация на тема „Цифров преход и кръгова икономика – възможности пред строителния сектор в България“ По време на конференцията Димитър Копаров представи пред участниците презентацията си на тема „Дигиталната трансформация на строителния сектор на България – мощен инструмент за справяне с предизвикателствата на днешна (съвременна) България“.