Новини

България и Румъния ще получат достъп за четене във Визовата информационна система на ЕС през юли

Европейската комисия съобщи, че е приела решение, с което от юли България и Румъния ще получат достъп само за четене до Визовата информационна система (ВИС) - базата данни, свързваща служителите по външните граници на ЕС с консулствата на европейските държави, издали визите.
Решението означава, че двете страни ще имат право на достъп до информация, която вече съществува в системата, но не и да въвеждат нова информация. Двете страни успешно приключиха техническите изпитания, необходими за свързване към ВИС, пояснява ЕК.
България и Румъния ще могат да видят визовата история на кандидат за виза, което ще улесни обработката на заявленията. Българските и румънските гранични служители ще могат да проверяват валидността и истинността на шенгенските визи, издадени от други държави от ЕС, според данните от ВИС. Комисията пояснява, че това е от полза за предотвратяването на измами и борбата с тежки престъпления и тероризъм.
Достъпът за четене до ВИС е необходим, за да могат България и Румъния да работят с новата система за запис на данни от пресичане на външните граници, която се очаква да бъде въведена догодина. Пълният достъп до ВИС ще стане възможен, след като България и Румъния бъдат приети в Шенгенското пространство. ЕК отбелязва, че наскоро отново призова Съветът на ЕС да утвърди разширяването на Шенген с България и Румъния.