Новини

Конференцията за бъдещето на Европа се събира на първо пленарно заседание

В Страсбург днес се състоя учредителното пленарно заседание на Конференцията за бъдещето на Европа, съобщи пресслужбата на
Европейски парламент.
Днешното пленарно заседание бележи още един важен момент за Конференцията - безпрецедентна, открита и приобщаваща проява на европейска демокрация.
След встъпителните изявления на съпредседателите на Изпълнителния съвет, представителите на участващите страни, в т.ч. гражданите, обсъдиха целта на Конференцията и очакванията, свързани с нея, включително европейските граждански панели, националните панели и прояви, както и многоезичната цифрова платформа. Съпредседателите приветстваха и "Лисабонското събитие на европейските граждани", организирано на 17 юни в Португалия.
Втората част беше съсредоточена върху въпроси с предимно процедурен характер, включително графика на пленарните заседания на Конференцията, европейските граждански панели и европейската гражданска проява.