Новини

Христовата църква вече над две хилядолетия е като духовен оазис сред пустинята на безнадеждността, казва патриарх Неофит

Негово светейшество българският патриарх Неофит отправи обръщение към българите за църковния празник Петдесетница, на който се почита рожденият ден на Христовата църква, съобщиха от Българската патриаршия.
"Празнувайки деня, в който, по обещанието на Господ Иисус Христос, Светият Божи Дух щедро се излива над всички верни, се обръщаме към вас с отеческа обич и послание за мир и единство, за единомислие и единодействие в нашия съвместен живот в лоното на Светата Църква, в която с вяра и "жива надежда" (1 Петр. 1:3) живеем и се спасяваме, намирайки там тих пристан от стихиите на бурното житейско море. Тази Църква, която днес Духът на Истината основава за цялото човечество и в която получаваме даровете на Духа и общението с нашия Творец и любящ Небесен Отец, е нашият духовен дом - Тяло Христово, призвано да живее и възраства в любов и единство, докато, както свидетелства Св. ап. Павел, "... всинца достигнем до единство на вярата и на познаването Сина Божий,... до пълната възраст на Христовото съвършенство" (Еф. 4:13), казва патриарх Неофит.
В своето обръщение Негово светейшество отбелязва, че в тази Църква, възвестена в света чрез огъня на Светия Дух - първом на апостолите, а чрез тях и на всички народи, Бог щедро ни е дарувал всичко, което ни е необходимо за нашето спасение и за наследяването на обещания ни от Неговия Единороден Син вечен и блажен живот в лоното на Отца и в общението с Пресвета Богородица и всички Божии угодници. В нея ние намираме силите и средствата, с които да се борим с греха, тлението и смъртта, със страстите и пороците, които преграждат пътя ни към Царството Божие и към пълнотата на живота и на богообщението, за което Всемогъщият Бог ни е привел в битие в зората на творението.
"Тази Църква, която вече две хилядолетия, във всяко време и на всяко място, ден след ден продължава да привлича към себе си такива, които се спасяват (Деян. 2:47), и днес, в нашето тревожно и размирно време, време на изпитания, на дълбока духовна и морална криза, отново е пред нас, като духовен оазис сред пустинята на безнадеждността. Оазис, където всеки гладен и жаден за правда (Мат. 5:6) може да приеме Светия Дух, да живее в Божието присъствие и да пие до насита от живата вода на Божието слово. Слово, което има силата да оживотвори и стопли и най-окаменялото и ожесточено сърце, да събуди и да разпали и най-слабо мъждукащата божествена искрица, да преобразява човеците от роби на греха в чеда на Бога - изкупени, за да получат "осиновението" (Гал. 4:5). В тази Църква винаги ни очаква протегнатата към нас ръка на нашия Спасител - като отворена възможност за всеки, който с чисто сърце и с вяра във Възкръсналия от мъртвите Христос Господ търси пътя към Бога и Неговата вечна правда, заявява Негово светейшество.
Патриарх Неофит призовава вярващите: "Нека бъдем достойни за великия дар на Църквата, която Господ ни е дал за нашето спасение. Да бъдем верни Господни ученици и достойни членове на богочовешкото Тяло Христово - чеда на обещанието, дадено "на вярващите чрез вяра в Иисуса Христа" (Гал. 3:22), които с вяра и надежда "очакваме ново небе и нова земя, на които обитава правда" (2 Петр. 3:13). Такава е волята на нашия Спасител, това очаква от всекиго нас и пълнотата на Божията Църква, чието начало във времето честваме днес в светлия ден на светата и спасителна Петдесетница".
"Благодатта и мирът на нашия Господ и Спасител Иисус Христос, и щедрите дарове на Всесветия Дух да бъдат с всички нас! Честит и благословен празник!", благославя българите патриарх Неофит.