Новини

Подписани са договорите за нови корпуси на 3 самостоятелни детски ясли в СО

Подписани са договорите за разширение на 3 самостоятелни детски ясли в три столични района. Новите корпуси ще осигурят места за общо 10 нови групи или 200 деца до 3-годишна възраст.
В СДЯ 21 "Бон-бон" (район "Триадица") и СДЯ 51 (район "Красна поляна") ще бъдат изградени пристройки за по 4 нови групи, а в СДЯ 23 "Ралица" (район "Лозенец") - за 2 групи. В момента и в трите детски заведения се отглеждат по 4 групи деца. Това съобщи в социалните мрежи зам.-кметът на СО по направление "Финанси и здравеопазване" Дончо Барбалов. 
Фирмите, спечелили обществените поръчки предстои да подготвят проектите, след което ще се пристъпи към строеж на новите корпуси. Стойността на трите пристройки е над 9 млн. лв. Предвижда се обектите да са напълно готови до края на 2023 г.
Започна вече строителството на разширения и на други две детски ясли - в СДЯ 31 ("Красно село") за 2 нови групи, и в СДЯ 35 ("Триадица") - за 4 групи. Тези обекти по план трябва да са готови до края на 2022 г.
След като бъдат изградени новите корпуси на яслите, по договор трябва да бъдат обновени и старите сгради на детските заведения.
Към момента в 24-те самостоятелни детски ясли в София се отглеждат общо 95 групи деца на възраст от 10 месеца до 3 години.