Новини

Община Търговище приключи проекта за изграждане на нова социална инфраструктура за деца, младежи и семейства по ОПРР 2014-2020

Със заключителна пресконференция и водосвет Община Търговище приключи проекта за изграждане на нова социална инфраструктура за деца, младежи и семейства по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.
По проекта са изградени: нов дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства; ново преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст и ново наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21-годишна възраст. Извършени са ремонти в Дневния център за деца с увреждания, както и в Центъра за обществена подкрепа (ЦОП).
„След многото инфраструктурни проекти за градската среда, сега реализираме и такива в социалната сфера. За едно общество се съди по това каква е грижата за хората в неравностойно положение, така че, ние продължаваме да работим усилено в тази насока“, заяви кметът д-р Дарин Димитров при откриването на преходното жилище, изградено в квартал „Запад“ 3. Там ще се предоставя комплексна грижа за непълнолетни лица от уязвими групи, както и за такива с дълъг институционален престой, за които към момента няма възможност за реинтеграция в семейна или близка до семейната среда. Капацитетът на услугата ще е 8 души.
Дневният център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“ е обособен в съществуваща сграда за интегрирана услуга на ул. „Ал. Стамболийски“. Извършен е цялостен ремонт. Там ще се предоставят психологическа помощ и подкрепа, логопедична помощ, педагогическа дейност, кинезитерапия, арт терапия, социални дейности.
Основен ремонт е извършен и в апартамент, общинска собственост, в квартал „Запад“ 2. Там ще бъде наблюдаваното жилище за младежи от 18 до 21-годишна възраст, с капацитет от 4 души. В него ще бъдат настанявани младежи от уязвимите групи, както и лица с увреждания. Целта е те да бъдат подпомогнати в тяхното израстване като независими възрастни в среда, близка до семейната.
Извършено е и благоустрояването в Дневния център за деца с увреждания на улица „Росица“. Целта е там да бъдат включени услуги за създаването на Център за социална рехабилитация и интеграция, с капацитет 30 места за дневна грижа и 60 места консултативна.
В ЦОП, който се намира в квартал „Запад“ 3, е обособена зала за групова работа с деца и родители. Целта е капацитетът да се повиши от 70 на 100 потребители.
Социалните услуги ще се предоставят по проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. За целта кметът д-р Дарин Димитров иска разрешение от Общинския съвет Общината да кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Докладната с предложението на кмета ще бъде разгледана от съветниците на 24 юни.
Стойността на проекта е 1 035 585 лв. безвъзмездна финансова помощ.