Новини

Стартират преговорите за нов програмен период по Норвежката програма

Настоящият председател на Съвета на ЕС – Португалия, информира, че преговорите за нов програмен период на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвегия биха могли да стартират през месец юни https://www.eeagrants.bg/novini/startirat-pregovorite-za-nov-programen-period-na-finansoviya-mexanizm-na-eip-i-norvezhkiya-finansov-mexanizm.

Финансовият механизъм на ЕИП и Норвегия представлява доброволен принос, който цели да допринесе за намаляване на икономическите и социални неравенства в ЕИП. В следващия програмен период, грантовете ще бъдат таргетирани към сфери от общ интерес и базирани на опит от предходните периоди на финансиране, ще имат и принос към целите на Зелената сделка.

От съществено значение ще бъде грантовите схеми на ЕИП и Норвегия да бъдат базирани на фундаментални стойности като демокрация, върховенство на закона и зачитане на човешките права. Подкрепата за гражданското общество бе важен компонент в грантовите схеми до момента, като се  планира да увеличение на размера на финансирането на този компонент в следващия програмен период.

В публикувания годишен доклад за 2020 г., се показва, че се изпълняват 1 600 проекта, като Норвежки партньори участват в почти половината от тези проекти. Чрез грантовите схеми на ЕИП и Норвегия страните членки на ЕИП Норвегия, Исландия и Лихтенщайн допринасят за намаляване на социалните и икономически различия в Европа и за укрепване на сътрудничеството между Европейските държави. 2.8 млрд. евро са разпределени сред 15 държави членки на ЕС по грантовите схеми за периода 2014-2021 г. Норвегия осигурява над 97% от това финансиране, останалата част се осигурява от Исландия и Лихтенщайн.