Новини

Комитет за наблюдение ще анализира данните от новата система за електронно таксуване в столичния градски транспорт

Комитет за наблюдение ще анализира предоставените на ЦГМ данни от мониторинга на внедрената автоматизирана система за електронно таксуване и видеонаблюдение в столичния градски транспорт. Това решиха общинските съветници на днешното заседание на местния парламент. Новата тикет системата започна да работи през май, а очакваните резултати от въвеждането и успешната й експлоатация следва да бъдат обект на проучване от страна на Столичния общински съвет и Столична община.

Целта на комитета за наблюдение, който се създава, е да разгледа предложенията за промени в тарифната политика(за време или за разстояние да се заплаща пътуване в обществения транспорт), да разреши противоречията, да приеме общи стратегически насоки, които да доведат до:

  • Икономически ефект за потребителите – икономии на време за пътуване, оптимизиране на разходите и повишаване на интереса към обществения транспорт.
  • Превозните документи трябва да осигуряват баланс между качество на услугата и цена.
  • Устойчиво развитие на градския транспорт

Столичният общински съвет подкрепи още и предложението да се удължи времето, през което нощният градски транспорт няма да се движи от 1-и юли до 1-и октомври 2021-а година. Основните аргументи за това са удължената епидемична обстановка до края на август и по-малкия брой пътници в летните месеци. С пускането в експлоатация на нощните автобусни линии ще се генерира голямо разходно перо, поради ниската натовареност и предвид още действащите противоепидемични мерки, а това ще натовари допълнително не доброто финансово състояние на столичния градски транспорт, който сериозно пострада заради намалелия пътникопоток, вследствие на Covid-19.