Новини

Под патронажа на Столичната община Resonator City Connect Program търси проекти за устойчива градска среда

Центърът за ко-иновации Resonator стартира първи по рода си проект за столицата – Resonator City Connect Program за решения, които се справят с градските предизвикателства в столицата. Инициативата е под патронажа на Иновативна София – направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“ на Столичната община. До 30-ти юни се приемат идеи, които правят града по-устойчив, носят ефективност в управлението на градската среда и подобряват благосъстоянието на гражданите като правят София по-чиста, по-умна и по-сигурна.

Хора, Инфраструктура, Движение, Околна среда и Устойчиво градско развитие са четирите приоритетни области, в които компаниите могат да кандидатстват с вече налични разработки, които имат нужда от тестване и надграждане. Към областите има конкретни подтеми, към които могат да бъдат насочени решенията. Например в приоритетна област Хора са включени теми като пустеещи къщи и здания, състояние и характеристика на сградите, здраве, икономика и др. На фокус са идеи, които имат потенциал не просто да бъдат тествани и работещи за София, но и да могат да са приложат и в други градове у нас и извън страната.

Партньори в инициативата са още Софияплан, Българската асоциация по роботика и автоматизация – PARA, както и много частни компании, сред които Microsoft, Athlon, Silicon Labs, Arrow Electronics и още над десет фирми и организации. Всички те ще подкрепят избрани разработки с предоставяне на лабораторно оборудване и тестова среда, достъп до платформа за дигитални близнаци, менторство, финансиране, изготвяне на бизнес план за пазарна реализация, облачна инфраструктура, интерфейс и потребителски дизайн и др. Столичната община ще осигури достъп до отворени данни за града, инструменти за оценка и валидация на проектите и възможност за допускане до пилотно изпълнение за София на един или повече избрани проекти с потенциал.

Resonator е първият ко-иновационен хъб в България, който събира хора с различни професии и опит, за да си сътрудничат, като им предоставя физическо и виртуално пространство с технологични нововъведения, съдействие и експертиза. Целта е те с общи усилия да създават нови продукти, съвместни проекти и бизнес възможности, да споделят интереси и да експериментират в множество насоки.

Участието на Столичната община в проекта е в съответствие с целите на градската администрация да бъде инициатор или институционален партньор в акселератори, живи лаборатории и др., а също и с изпълнението на “Стратегията за дигитална трансформация на София”. Част от документа са редица индикативни дейности за практическата реализация на Стратегията, сред които е и т.нар. “пясъчник за иновации” за пилотни проекти и тестване на приложимостта на иновативни технологични решения, предложени от столичните технологични компании.