Новини

Министърът на правосъдието проф. Стоилов: Конституцията е част от действащото право

“Конституцията е приета в началото на политическите и социално икономическите промени, започнали в края на 80-те и началото на 90-те години – през, както го наричат някои историци, краткия 20 век. Това е Конституция на прехода, но не е преходна Конституция. Тази Конституция има редица автори, не се свършва с отделно име, което показва, че тя е израз на волята на мнозина”. Това заяви министърът на правосъдието проф. Янаки Стоилов, който присъства на конференция “30 години от приемането на Конституцията – равносметка и предизвикателства“ в Пловдив, съобщиха от пресцентъра на ведомството. Сред другите участници са били проф. Емилия Друмева, секретар по правни въпроси на Президента, Доц. Даниела Дончева, декан на Юридическия факултет на ПУ “Паисий Хилендарски”, Ангел Стоев, областен управител на Пловдив, зам.-кметът Тодор Чонов. “Конституцията е от действащото право, ориентир за всички, които прилагат правото”, е казал още министърът. Той е припомнил, че с малки промени основният закон се е оказал напълно пригоден за членството ни в Европейския съюз. По негови думи нормите на Конституцията са помогнали за излизането от не една и две кризи и това показва нейните качества. Стоилов каза още: “Конституцията не е дойна крава, която всеки може да използва за постигане на конкретни политически цели. Такива опити бяха правени наскоро и за щастие не успяха.” Той е бил категоричен, че промени трябва да се правят внимателно и с ясна цел, защото основният закон е изменян редица пъти в глава “Съдебна власт”, но това не е довело до търсения резултат. „Конституцията живее преди всичко чрез институциите, които й придават реалност. Конституцията е необходима за националните цели и развитието, но сама по себе си не може да ги постигне. Тя се нуждае от действени и отговорни политически субекти, от стабилни и компетентни държавни органи, от искрени и способни привърженици и защитници на конституционализма”, е заявил още министърът. Министър Стоилов е разговарял по темата за нова съдебна карта със съдии и представители на професионални организации от апелативен район Пловдив. Това е втората подобна регионална дискусия, като първата се състоя в Ловеч, уточниха от ведомството. Преди това министерството е организирало голяма дискусия в София. Стоилов обясни, че целта на тази инициатива е да се чуе мнението на възможно най-голям кръг хора от юридическите професии. “Нашето намерение е в края на краткия ни мандат да предложим едно становище за това как трябва да се подходи към изработването на новата съдебна карта, което да бъде на разположение на следващия парламент”, е казал Стоилов и е допълнил: “Въпросът трябва да бъде отворен не само към всички юридически професии, но и към гражданите, които реално са потребители. Съдът се вписва в системата и правосъдието не работи за себе си, а за тези, които търсят защита на правата и законните си интереси.” Министърът се е обявил категорично против отпадането на районните съдилища като първоинстанционни. „Промени, са необходими, но те трябва да станат в резултат на цялостно виждане за законодателните и организационни решения. Изправяме се пред един феномен - задълбочаващо се капсулиране на съдената власт и по-точно на органите за нейното самоуправление”, е казал още министърът. Той е направил предложение моделът за съдебна карта, които се избере да бъде пилотно приложен за година - година и половина поне в две области и в зависимост от резултата да бъде внедряван в цялата страна. Участие в дискусията са взели и заместник-министърът на правосъдието Иван Демерджиев. Той е поставил въпроса за подобряване на достъпа до правосъдието, като отбеляза, че това е тема, която често се засяга от европейските партньори на България. Зам.-министър Демерджиев е отбелязала, че моделът на съдебна карта трябва да разреши проблемите с достъпа до правосъдие, натовареността на съдиите и тяхното кариерното развитие.