Новини

Изграждат нови корпуси към 2 детски ясли в район Лозенец

Договорите за изграждане на нови корпуси към Самостоятелна детска ясла №45 "Майор Томпсън" и СДЯ №46 "Мики Маус" в район Лозенец вече са подписани. С изпълнението на двата проекта ще бъдат осигурени общо 80 нови места за деца от 10-месечна до 3-годишна възраст. В момента в СДЯ 45 се отглеждат 3 групи деца, а в СДЯ 46 групите са 4. Стойността на строително -монтажните работи за пристройките в двете ясли е общо 5,7 млн. лв. без ДДС. След като се извърши проектиране, срокът за изграждане на новите корпуси е 147 дни от датата на откриване на строителните площадки. Във всяка от яслите ще бъдат изградени корпуси за по 2 нови групи деца, след което ще бъдат обновени и старите сгради на детските заведения.