Новини

В централния офис на КСБ се състоя заседание на Консултативния съвет на браншовите организации в сектор „Строителство“

На 2 юли от 14 часа в централния офис на Камарата на строителите в България се състоя заседание на Консултативния съвет на браншовите организации в сектор „Строителство“. На него присъстваха арх. Владимир Милков, председател на УС на Камарата на архитектите в България, инж. Марин Гергов, председател на УС на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, Георги Шопов, председател на Националната асоциация на строителните предприемачи, Валентин Николов, изп. директор на Камарата на строителите в България, проф. д.а.н. арх. Борислав Борисов, зам.-председател на КАБ, и инж. Виолета Ангелиева, експерт в КСБ.

По време на срещата бяха обсъдени актуални въпроси, свързани със законодателството, касаещо строително-инвестиционния процес. На заседанието се извърши и предаване на ротационното председателство на Съвета от сегашния председател Георги Шопов на представителя на Камарата на архитектите в България проф. Борислав Борисов.