Новини

София акцентира върху интегрирано градско развитие

Снимка: Авторът

Отделните проекти в София трябва да са композирани така, че да са взаимообвързани. Това заяви главният архитект на София Петър Диков. Той представи спечелен проект за изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие за София по ОП „Регионално развитие” 2007- 2013”. Неговата стойност е над 960 хил. лв, от които 5% са общинско съфинансиране. В началото на септември ще бъде обявен търг за избор на главен изпълнител.

„Проектирането не е скъпо и Европейският съюз ни дава пари, защото ние искаме да строим. Изборът на обособени зони е една от първите стъпки. Ще бъдат изготвени подробни планове, за да маркират проектите, които трябва да се направят”, каза Диков.

Проектът за изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие за София предвижда в града да има три зони. Първата е за икономическа активност, където ще се привличат инвестиции за производство. Районът на Гара Искър е пилотен проект за такава зона. Предвижда се там да бъдат изградени научни центрове, да се наблегне на отрасли като фармацията и компютърните технологии. Втората зона предвижда възстановяване в икономическите райони на София, а третата – изграждането на културни паметници в периферията на града.

„В София центърът трябва да се развие като уникално място на археология и градска структура”, посочи главният архитект. По думите му при разкопките на бул. „Мария Луиза” е разкрито помещение с римска мозайка, което е дълго повече от 40 метра. Според Диков развитието на площад „Св. Неделя” е друг акцент в централната зона, защото там също се очакват много сериозни археологически находки.

Главният архитект посочи като приоритет на общината и изграждането на обекти, свързани с културата, в периферията на града, в квартали като „Надежда, „Люлин” и „Обеля”. Там няма изложбена зала, кино или други културни центрове.

В заключителните си думи Диков подчерта, че българите трябва да са абсолютно наясно, че паркирането в града е платено и няма европейски град, където  то да е безплатно.