Новини

Електронният портал на Направление „Архитектура и градоустройство“ на СО е с нов адрес

Считано от 12.07.2021 г. електронният портал на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община ще бъде достъпен и на нов адрес www.nag.sofia.bg, като стария адрес: www.sofia-agk.com ще бъде валиден още 6 месеца за да може потребителите да извършват своите настройки по bookmarks/favourites/. В допълнение контактните електронни пощи вече ще бъдат в @nag.sofia.bg пространството.