Новини

Европейската комисия представя нова стратегия за финансирането за устойчиво развитие

Европейската комисия прие редица мерки, с които повишава равнището на амбициите си по отношение на финансирането за устойчиво развитие.

Първо, в новата стратегия за финансирането за устойчиво развитие се предвиждат редица инициативи за справяне с изменението на климата и другите екологични предизвикателства и същевременно за увеличаване на инвестициите – и приобщаването на малките и средните предприятия (МСП) – в прехода на ЕС към устойчива икономика.

С предложението за стандарт за европейските екосъобразни облигации, което също бе прието днес, ще се въведе висококачествен незадължителен стандарт за облигациите, с които се финансират инвестициите за устойчиво развитие (наричани за краткост „устойчиви инвестиции“).

Освен това Комисията прие днес и делегиран акт за информацията, която финансовите и нефинансовите дружества трябва да оповестяват във връзка с устойчивостта на дейностите си по силата на член 8 от Регламента за таксономията на ЕС.

Тези инициативи подчертават водещата роля на ЕС в света по отношение на установяването на международни стандарти за финансирането за устойчиво развитие. Комисията възнамерява да работи в тясно сътрудничество с всички международни партньори, в т.ч. с Международната платформа за финансирането за устойчиво развитие, така че в тази област да се изгради стабилна международна система.