Новини

ВиК - Шумен подписа договори за подмяна и рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежа на града

ВиК - Шумен подписа два договора за подмяна, реконструкция и рехабилитация на техническа инфраструктура за водоснабдяване и канализация на града на обща стойност над 14,1 млн. лева, съобщиха от пресцентъра на дружеството, предава БТА. 
Заложено е изготвяне на инвестиционен проект и изпълнение на строително-монтажни работи, изпълнение на съпътстващи строителството мероприятия, проби, замервания и предаване на обекта, в рамките на 720 календарни дни.
"Проектите се финансират по Оперативна програма "Околна среда" на Европейския съюз. Тяхното изпълнение ще подобри значително качеството на услугите и средата за живот и бизнес в Шумен и ще даде възможност за развитие на региона. Достъпът до финансиране по европейски програми ни позволява инвестиции в скъпоструващи проекти, чието изпълнение, ако въобще е възможно да се финансира със собствени средства на ВиК - Шумен, би се отложило във времето. Нашият стремеж е да мобилизираме всички възможности за модернизиране на услугите в обозрими срокове", отбелязва Жанета Панайотова - управител на ВиК - Шумен, цитирана от пресцентъра на дружеството.