Новини

Томислав Дончев ще бъде националният координатор по инициативата на Европейския съюз JASPERS

Министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев да бъде национален координатор по инициативата на Европейския съюз JASPERS, реши на днешното си заседание правителството. Министрите приеха промени в споразумението за дейността на JASPERS в България, както и план за действие на JASPERS в България през 2010 г. Общо 48 проекта са включени в плана за действие. От тях 22 са в сектор „Околна среда”, 14 са в сектор „Транспорт”, седем – в „Градска инфраструктура”, един – в „Енергийна ефективност”, и четири са хоризонталните мерки. JASPERS е инструмент за техническа помощ за подготовка на големи инфраструктурни проекти, създаден от Европейската комисия, Европейската инвестиционна банка и Европейската банка за възстановяване и развитие. С него се оказва подкрепа на подготовката на приоритетни национални проекти, за които се предвижда финансиране от Кохезионния и от структурните фондове на ЕС. Техническата помощ от страна на JASPERS е безвъзмездна за страната ни.