Новини

Започват ремонтни дейности на Центъра за административно обслужване в община Козлодуй

В средата на месец юли ще започне ремонт и реновиране на помещения, фасада и прилежащи външни пространства в сградата на община Козлодуй по спечелен Проект „Красива България” на Министерство на труда и социалната политика.
Ремонтните дейности ще обхванат помещения, разположени на първи и втори етаж в Община Козлодуй. На първия етаж ще се ремонтира входът на Общината, „Центърът за административно обслужване”, санитарните помещения, стълбище, коридори и офиси в северната и източната част на сградата. На втория етаж ще се ремонтират санитарните помещения.
В проекта са включени също и дейности по обновяване на малката зала, в която се провеждат брачни ритуали, както и подмяна на настилката във вътрешния двор на сградата.
„На ден повече от тридесет души посещават Центъра за административно обслужване в Община Козлодуй. Радвам се, че ще можем да подобрим условията, както за служителите на общинска администрация, така и за всички граждани, които посещават сградата на общината.”, каза кметът на община Козлодуй, Маринела Николова.
Всички ремонтни дейности ще се осъществят в рамките на годината.
Финансирането е в размер на 227 660 лв. като 102 000 лв. са по спечеления Проект, а 125 660 лв. са осигурени от общинския бюджет.