Новини

По предварителни данни през май 2021 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“ е с 2.4% под равнището от предходния месец

По предварителни данни през май 2021 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 2.4% под равнището от предходния месец. Това сочи статистика на Националния статистически институт (НСИ). Календарно изгладените данни показват увеличение от 4.6% на строителната продукция през май 2021 г. в сравнение със същия месец на 2020 година. Месечни изменения През май 2021 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е под равнището от предходния месец, като продукцията от гражданското/инженерното строителство намалява с 2.5%, а от сградното строителство - с 2.3%. Годишни изменения На годишна база повишението на календарно изгладения индекс на строителната продукция през май 2021 г. се определя от положителния темп както при гражданското/инженерното строителство с регистриран ръст от 8.8%, така и при сградното строителство, където нарастването е с 1.5%