Новини

Министър Донев се срещна с посланика на Кралство Испания Алехандро Поланко Мата

Вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Гълъб Донев се
срещна с посланика на Кралство Испания в България Алехандро Поланко Мата.
Двамата дадоха висока оценка на дългогодишното сътрудничество между двете страни
в областта на трудовите и социалните въпроси и обсъдиха възможността за
продължаване на партньорството в политиките, свързани с пазара на труда, борбата с
дългосрочната безработица, хората с увреждания, демографията и други сфери от
взаимен интерес.
Акцент в разговора беше състоянието на българската диаспора в Испания в
условията на пандемията от Ковид-19. Министър Донев представи политиките на
България за намаляване на безработицата и повишаване на заетостта чрез прилаганите
в бюрата по труда индивидуален подход, психологическа подкрепа, мерки за
повишаване на квалификацията и включване в подходяща работа на трайно
безработните и посочи, че към момента безработицата в България се е понижила до
предкризисните си нива. Той запозна посланик Мата с разработения от
Министерството на труда и социалната политика механизъм за прогнозиране на
потребностите на пазара на труда в краткосрочен и дългосрочен план.
По време на разговора бяха обсъдени и предизвикателствата пред финансовата
устойчивост на пенсионните системи на държавите-членки на ЕС на фона на
неблагоприятните демографски тенденции за застаряване на населението, регионалните
дисбаланси и обезлюдяването на малките населени места.