Новини

„Фирмите с просрочия” генерират лош бизнес климат

Това коментира Владимир Георгиев, изпълнителен директор на „Дебтнет” ЕАД по време на кръгла маса на тема „Междуфирмена задлъжнялост – тенденции и решения. Регистри, поддържащи база данни за фирми длъжници”. На събитието, провело се в грандхотел „София”, присъстваха представители на браншови и неправителствени организации, управители и собственици на фирми от държавния и частния сектор. Прогнозите на „Дебтнет” ЕАД за 2010 г. са, че по показателите „несигурна икономическа среда” и „развитие на фирмите с просрочия” ще наблюдаваме увеличение над 60%, което е тревожно много.

Експертът обясни, че проблемът засяга цялата страна, като в абсолютно всички региони на България обект на задлъжнялост са над 50% от фирмите. Относно създадения регистър за просрочени вземания Георгиев коментира, че това е инструмент за борба срещу задълженията. Така една фирма може да влезе в регистъра, който е свободен за достъп, да провери дали потенциална фирма партньор има задължения и да реши дали иска да прави бизнес с нея.