Новини

На 15 и 16 юли се провежда конференция на тема: „Новият европейски Баухаус - възможностите за действия на национално ниво“

Министерството на културата на Република България организира на 15 и 16 юли 2021 г. конференция., фокусирана върху възможностите за действия на национално ниво, произлизащи от инициативата на Европейската комисия „Новият европейски Баухаус“.

 

Конференцията има за цел да допринесе за повишаване на информираността относно „Новия европейски Баухаус“ в България и да насърчи дискусията между заинтересованите страни, като спомогне за оформянето на дългосрочна визия, конкретни действия и проекти на национално ниво и също така да насърчи участието на български представители в инициативи по линия на „Баухаус” на ниво ЕС.

 

Ролята на културата за изграждане на качествена и приобщаваща среда за живот и най-вече за устойчиво европейско бъдеще е от особено значение и „Новият европейски Баухаус” е инициативата, която я утвърждава. Симбиозата между културата, изкуството, технологиите, науката и архитектурата несъмнено ще доведе до иновативни решения, които отговарят на настоящите предизвикателства.

 

Хибридният формат на събитието ще позволи широк кръг участие от страна на държавни и европейски институции, местни власти, български и международни представители на културни организации, академичната общност и НПО сектора, архитекти, творци и интелектуалци. Програмата на двудневното събитие включва панелни дискусии, презентации и кръгли маси, както и възможност за диалог с публиката.

 

 

 

Програмата за конференцията може да се изтегли от тук.

 

 

 

Събитието ще се излъчва на живо в YouTube канала на Министерството на културата.