Новини

СГП внесе протест в Административен съд срещу разрешения за строеж в Студентски град

В Софийска градска прокуратура е постъпил сигнал, препратен по компетентност от ВКП относно срутване и затваряне на част от пътното платно на ул. „8-ми декември“ в участъка между ул. „проф. Н. Генчев“ и ул. „Акад. Боян Петканчин“, район „Студентски“. 

Преди една година и половина на терена са започнали изкопни работи. В началото на 2021г. изкопът се е срутил и е компрометирал част от пътната и тротоарна настилка.

Във връзка с подаден сигнал за възникнала авария е извършена проверка от РДНСК София и издадена заповед за спиране на всички видове строителни и монтажни работи, с изключение на мерките за незабавно обезопасяване на строежа.

Преписката в СГП е образувана по сигнал от началника на ДНСК, с приложения към него до ВАП, препратен в СГП по компетентност. Приложени са и материали, събрани в хода на възложената от СРП проверка, която е прекратена и изпратена в СГП по компетентност, както и допълнително постъпили в СРП материали – сигнал от живущи в района до СРП във връзка със срутване и затваряне на част от пътното платно.

 СГП внесе протест до Административен съд София – град срещу разрешения за строежи, както и заповеди за допълване на Разрешения за строеж, одобрени от Главния архитект на СО, с които е допуснато изменение в одобрените инвестиционни проекти относно посочени в нея съществени отклонения по смисъла на чл. 154, ал. 2, т. 5 от Закон за устройство на територията /ЗУТ/.

Оспорените от прокуратурата като нищожни разрешения за строеж в два имота по плана на гр. София, м. „Студентски град“ са издадени при допуснати особено тежки нарушения на административно-производствените правила, материалния закон, както и заобикаля целта на закона, довели до тяхната нищожност.

СГП твърди, че не са спазени изискванията по чл. 144, ал. 1, ал. 2 и 3 от ЗУТ за одобряване на инвестиционните проекти, които са послужили като основание за издаване на Разрешенията за строеж, а така също и че извършената предварителна оценка за съответствие с предвижданията не е изпълнявала чл. 142, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от ЗУТ. Липсва и оценката за съответствието на част „Конструктивна“ на инвестиционните проекти, съгласно изискването на чл. 142, ал. 10 от ЗУТ. Твърдение на прокуратурата е още, че разрешенията имат негоден предмет, тъй като са издадени за извършване на изкоп и укрепване на изкопи, които не съставляват самостоятелен строеж, което нарушава нормата на чл. 152 от ЗУТ.