Новини

Министърът на правосъдието проф. Стоило внесе предложение за предсрочно освобождаване на главния прокурор

„На основание на чл. 175, ал. 5 във връзка с чл. 173, ал. 3 от Закона за съдебната власт в качеството на министър на правосъдието правя предложение Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) да се произнесе за наличието на обстоятелства по чл. 129, ал.3, т.5 от Конституцията за предсрочно освобождаване на Иван Гешев от поста главен прокурор на Република България.“

Това заяви министърът на правосъдието проф. Янаки Стоилов на пресконференция днес. „До мен, в качеството ми на министъра на правосъдието постъпи информация на 14 юли 2021 г. от министъра на вътрешните работи Бойко Рашков, относно допуснати нарушения от Иван Гешев в качеството му на главен прокурор на Република България.

След като разгледах предоставената информация смятам, че в нея има данни за действия и бездействия на главния прокурор, които съставляват тежко нарушение на служебни задължения и действия, накърняващи престижа на съдебната власт“, поясни Стоилов и допълни, че днес е насрочил заседание на ВСС за 22 юли 2021 г., в което предложението трябва да бъде разгледано като точка първа.

Министърът на правосъдието допълни, че е обобщил получените данни в мотивите на искането  в няколко групи причини, които ще представи на заседанието на ВСС:

„Става дума за разгласяване на досъдебни производства с използване на СРС, липса на единен критерий за разследване на лица, които заемат висши държавни длъжности и други. Ограничил съм се само с това, което засяга конституционните основания по цитирания текст  - за действия, които накърняват престижа на съдебната власт. Позовавам се и на данни, които навеждат на нарушения на Кодекса за етичното поведение на българските магистрати.“

 

Проф. Стоилов засегна и темата за наказателната процедура за забавянето на синхронизирането на Търговския регистър с европейската платформа на регистрите, което е трябвало да се направи още преди 4 години, процедурата преминава от административна в съдебна фаза. Министър Стоилов представи конкретните действия, които са предприети от страна на новото ръководство непосредствено след неговото встъпване в длъжност.

В края на месец май тази година е одобрена техническата  спецификация с предмет „Осигуряване на оперативна съвместимост за обмен на данни между информационната система на търговския регистър и Европейската централна платформа и предоставяне на информация за действителни собственици“. Изпълнението на проекта е възложено на системния интегратор „Информационно обслужване“ АД. Вече е проведена и процедура за възлагане на обществената поръчка.

Новото ръководство на Агенцията предлага да се проведе приемателно тестване на изработения по поръчката софтуер, което трябва да приключи до края на тази година. В началото на 2022 година ще се проведе тестването за оперативна съвместимост с компонента на ЕК. Според плана свързването трябва да стане в първите месеци на 2022 г. и това да доведе до прекратяване на наказателната процедура.