Новини

Маркировката в новоремонтирания участък на магистрала "Тракия" не отговаря на изискванията

ЕЦТП извърши проверка в ремонтирания участък от автомагистрала "Тракия" между Чирпан и Стара Загора, който беше пуснат в експлоатация на 16 юли.

Беше констатирано, че пътната маркировка не отговаря на минималните изисквания за светлоотразителност. При изследване с рефлектометър се установи, че за нощна видимост коефициентът RL е 262 миликандела при изискване от минимум 300 миникандела. Беше установено също така, че разделителните линии между платната са изпълнени с шумна маркировка, въпреки че в наредба №2 за сигнализиране на пътищата, член 20А, изрично е посочено, че само крайните линии може да са изпълнени с шумна маркировка.

По време на визуалния оглед на експертите направи впечатление, че на някои места износващото покритие е с дебелина около 1 см при минимално изискване между 4 и 6 см.

Припомняме, че в последните месеци ЕЦТП нееднократно настояваше маркировката в участъка от 160 км до Чирпан да се подмени, тъй като не отговаря на изискванията. Това не се е случило и до момента.

Негодната маркировка между 160 км и Чирпан и тази между пуснатия в петък участък между Чирпан и Стара Загора е изпълнена от една и съща машина, защото много ясно се виждат специфични формации по самата маркировка. И може би това отговаря на въпроса за покриването на минималните нормативни изисквания.

ЕЦТП настоява маркировката и в двата посочени участъка да бъде подменена с такава, която отговаря на изискванията.