Новини

Определен е изпълнителят на бъдещия бул. "Източна тангента" в София

Определен е изпълнителят на бъдещия бул. "Източна тангента". При осигуряване на необходимото финансиране в размер на 20 млн. лв. трасето ще бъде реализирано от ДЗЗД "ДЛВ Инжстрой". Отсечката, която ще бъде изградена, е от Пътен възел на Северна скоростна тангента до бул. „Ботевградско шосе” (км 1+180 до км 2+664.47). Ориентировъчната дължина на участъка е 1 460 м. В северна посока проектът на бул. „Източна тангента” се съобразява с построения пътен възел на „Северна скоростна тангента”, а в южна се съобразява с изграденото преминаване на бул. „Източна тангента” под бул. „Ботевградско шосе”. За обекта е изготвен идеен инвестиционен проект.Решението на комисията подлежи на обжалване в 10-дневен срок.