Новини

СО обяви търг за избор на изпълнител на ВиК инфраструктура в "Горна баня"

Столичната община обяви обществена поръчка за избор на изпълнител за изграждане на ВиК мрежата на жилищни блокове в кв. „Горна баня“, район „Овча купел“ между улиците „Николай Хрелков“, „Лотос“ и „Еделвайс“.  Дължината на канализационната мрежа е 245,22 м, а на водопроводната мрежа - 213,50 м.Стойността на дейностите е 333 333,33 лв. без ДДС. Продължителността им ще е 90 дни. Предложената цена ще носи 60 т. на кандидатите, срокът за изпълнение- 5 т., а критериите за качество- 35 т. като подпоказател „Технология и организация на изпълнението на поръчката” ще е с тежест - 25 т., а подпоказател "Организация на ръководството на обекта"- 10 т. Оферти могат да бъдат подавани до 16 август. 

https://app.eop.bg/today/140222