Новини

11 са подадените оферти за изграждането на разширението на бул. „Ломско шосе”

11 оферти са подадени за изграждането на разширението на бул. „Ломско шосе” от кръговото кръстовище при метростанция „Ломско шосе” до Софийски околовръстен път,, включително нов мост над ж.п. линията, район „Връбница” - Етап 1: участък от метростанция „Ломско шосе” до ул. „107”. Обектът ще се изпълнява на два етапа, като в обхвата на настоящата процедура е реализирането на Етап 1: От кръгово кръстовище при метростанция „Ломско шосе” до надлез над ж.п. линията. Общата дължина, заедно с участъка по Обелско шосе, е около 850m.
Според функционалното си предназначение бул. ”Ломско шосе” в този участък принадлежи към първостепенната улична мрежа – градска магистрала ІІ клас. Стойността е 9,2 млн. без ДДС. 

Оферти са подали "ИНМАТ София" ЕООД, "Мегаинвест -холд" ЕООД, "Галчев Инженеринг" ЕООД, "ГБС- Инфраструктурто строителство" АД, "Пътинженеринг-М"АД, "Трейс Груп Холд" АД, "Джи Пи Груп" АД и "БГ НОВА" АД. Три обединения също участват в обществената поръчка. Това са Консорциум "Страбак СП" ДЗЗД, в който влизат "Щрабак" ЕАД и "СТРАБАГ Сп.з о.о. - клон България КЧТ", Обединение "ГК Ломско шосе", което е съставено от "Геострой" АД и "Калистратов Груп" АД и ДЗЗД "Ахрида Билдинг", в което влизат "Парсек Груп" ЕООД, "Растер-Юг" ООД и ДЗЗД "Ахрида Билдинг". Предстои отваряне на ценовите оферти на кандитатите.

https://app.eop.bg/today/122959