Новини

СОС ще обсъди на предстоящото си заседание в четвъртък доклад с резултатите на общинските търговски дружества за 2020 г.

Столичният общински съвет ще обсъди на предстоящото си заседание в четвъртък доклад с резултатите на общинските търговски дружества за 2020 г.
През изминалия месец всички 56 търговски дружества – в това число 38 лечебни заведения, отчетоха своите финансови резултати пред специална комисия, съставена от общински съветници от различните политически групи (на снимката). Тя разгледа годишните отчети за 2020 г. и бизнес-плановете за 2021 г. Целта на общинските дружества е да предлагат качествени и добри услуги на гражданите, като запазят устойчиво финансово състояние. Във връзка с обявеното през март 2020 г. извънредно положение в България заради COVID-19, наложените ограничителни мерки се отразиха значително върху стопанските субекти. Независимо от предприетите действия от страна на държавата и Столична община за защита на гражданите и бизнеса, дейността и финансовите показатели на търговските дружества бяха съществено засегнати от здравната криза. Наемателите на обекти, собственост на общинските дружества бяха напълно или частично освободени от плащане на наеми с решение на СОС, което рефлектира отрицателно върху приходите на предприятията. Въпреки това, общинските дружества с ясна концепция за справяне със ситуацията запазиха стабилно финансово състояние, като някои от тях предоговориха с кредиторите задълженията си. През 2020 г. здравната криза се отрази най-тежко на транспортните дружества, при които беше отчетен над 60% спад в приходите в периодите с локдаун и строги противоепидемични мерки.
Общият спад в приходите на транспортните дружества за 2020 г. е 40%, което се дължи на намалените продажби на транспортни документи, липсата на постъпления от платено паркиране в някои месеци от годината и облекченията за наемателите, въведени заради кризата.
Въпреки обективните трудности през изминалата година, повечето от общинските лечебни заведения успяха да се справят с предизвикателствата с подкрепата на Столична община. След като бе осигурено допълнително финансиране на дейностите по диагностициране и ваксиниране срещу COVID-19, някои от дружествата дори отчетоха положителни финансови резултати.
Отпуснатите от СО заеми на лечебните заведения бяха използвани за инвестиции в модерна медицинска апаратура, която отговаря на съвременните изисквания за диагностика и лечение на пациентите.