Новини

Публикувана е ревизираната версия на Националния план за възстановяване и устойчивост (документ)

Публикувана е ревизираната версия на Националния план за възстановяване и устойчивост.

Основната цел на Плана за възстановяване и устойчивост е да способства икономическото и социално възстановяване от кризата, породена от пандемията от COVID-19. В преследването на тази цел правителството изработи набор от мерки и реформи, които не само да възстановят потенциала за растеж на икономиката, но и да го развият и повишат. Това от своя страна ще позволи в дългосрочен план да бъде постигната стратегическата цел за конвергенция на българската икономиката и нивата на доходите със средноевропейските. Същевременно Планът полага основите за зелена и цифрова трансформация на икономиката в контекста на амбициозните цели на Европейския зелен пакт.