Новини

Министър Комитова се срещна с ръководството на Асоциация „Хидроенергия“

Министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Виолета Комитова се срещна с представители на Управителния съвет на Асоциация „Хидроенергия“ по тяхна молба. Сдружението представлява инвеститори в производството на енергия от водноелектрически централи в България.

В срещата участваха също началникът на Дирекцията за национален строителен контрол арх. Влади Калинов, както и Атанас Паскалев и арх. Иван Шишков – съветници на регионалния министър.

По време на разговора председателят на Управителния съвет на асоциацията Боян Кършаков запозна екипа на министерството с нормативните изисквания, които възпрепятстват работата на някои водноелектрически централи.

Министър Комитова пое ангажимент да проучи подробно поставените проблеми, както и да се потърсят варианти за тяхното разрешаване.