Новини

Днес започна изграждането на нова сграда на детската градина "Слънчице" в Добрич

С откриването на строителната площадка днес започна изграждането на нова сграда на детската градина "Слънчице" в Добрич, съобщават от общината.
Новото едноетажно здание ще бъде вдигнато на мястото на дървена постройка с подкрепата на програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски заведения и училища на Министерството на образованието и науката. Сградата ще бъде със стоманобетонна конструкция и със застроена площ от 464 квадратни метра. Помещенията, за които ще бъде осигурено и ново обзавеждане, ще се ползват от две групи в детската градина, посочват от общината. Проектът предвижда и достъпна архитектурна среда, като ще бъде изградена рампа към вътрешния двор на детската градина и санитарен възел за деца с увреждания.
Нова сграда за още една детска градина в Добрич - "Щурче", ще бъде построена, за да се осигури съвременна физическа среда за отглеждането и възпитанието на децата. За двете градини е предвиден ресурс от над 2 600 000 лева по програмата на Министерството на образованието и науката.