Новини

Столичен общински съвет прие изменения в Наредбата за управление и разпореждане с общински спортни обекти

Столичен общински съвет прие изменения в Наредбата за управление и разпореждане с общински спортни обекти и за финансовото подпомагане на спортната дейност на територията на Столичната община, с които да се улесни изграждането на спортни обекти.
Ще се даде възможност - терени, които са неизползваеми, да се превърнат в облагородени и притегателни за софиянци и гостите на града места, ще се даде по-голям шанс за публично-частно партньорство в тази област и не на последно място - Наредбата ще се синхронизира със Закона за спорта. Промените дават възможност да се учредява право на ползване и право на строеж безвъзмездно за срок до 30 години в полза на спортен клуб, спортна федерация, обединен спортен клуб.
Това ще е възможно, след като се открие процедура с решение на СОС, кандидатът подаде заявление до кмета, в което представя инвестиционната си програма, в срок от два месеца то бъде публикувано и преминало през обществени обсъждания. В случай на постъпили повече от едно предложение - комисия по избор на изпълнител отсява проектите и СОС взима окончателно решение.
На сесията днес бяха разгледани и предложения за конкретни обекти, които в момента са неизползваеми, пустеещи и рушащи се. Първият от тях е спортен обект в село Мировяне с площ от 29 189 кв. метра, предназначен стадион и спортен комплекс. Следващият спортен обект се намира в район "Люлин" с площ от 7 128 кв. м., ведно с построената в него сграда обслужваща сграда, с площ 268 кв. м. Общински съветници от ГЕРБ-СДС и районният кмет предлагат да се стартира процедура за учредяване на срочно и безвъзмездно право на ползване на спортния обект с цел стимулиране на спортната дейност в района.
Общинските съветници от ГЕРБ-СДС заедно с кмета на район "Люлин" предлагат да стартира процедура за учредяване на срочно право на строеж върху още един пустеещ спортен обект в района. Той се намира в Люлин -6 и е с площ 14 695 кв. м. Изискванията към участниците отново са по всички правила и закони, като в този случай правото е възмездно и е определена начална цена на процедурата от 269 531,00 (двеста шейсет и девет хиляди петстотин трийсет и един) лева без ДДС. Също така участниците следва да представят финансово обезпечена инвестиционна програма, доказателства за възможностите за развитие на спортната дейност и за постигане на спортни резултати и график за свободното използване на спортните съоръжения от гражданите.
Предлага се и провеждане на процедура за учредяване на срочно и безвъзмездно право на строеж върху спортен обект в район Лозенец с площ от 1 758 кв. м. Поставени са високи изисквания към участниците и са аналогични на останалите процедури.
За всички спортни обекти са поискани становища от главния архитект София за допустимите параметри на застрояване.